...
Loga Fundusze Europejskie

Licealistki z Budowlanki w Akademii Młodych Humanistów

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 25 marca, 2019

KUL 002
Trzy uczennice ZSBiO z klas licealnych zakwalifikowały się do programu edukacyjnego Akademia Młodych Humanistów prowadzonego na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Gabriela Maciocha z kl. II a LO oraz Aleksandra Kolbuch i Katarzyna Wryszcz z kl. I a LO do ukończenia  nauki w szkole i matury będą jeździły raz w miesiącu na wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników uczelni. Uczennice Budowlanki zakwalifikowane zostały do AMH w drodze rekrutacji na podstawie wyników w nauce, osiągnięć w konkursach przedmiotowych oraz humanistycznych.

Aleksandra Kolbuch zdobyła między innymi tytuł Lidera wśród Mówców w IV Mistrzostwach debat Oksfordzkich, ponadto zajęła V miejsce w finale Wojewódzkiego Dyktanda Niepodległościowego i zwyciężyła w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Książka to coś więcej niż tylko czytanie”. Do tych sukcesów ostatnio dodała I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Żółty Orzech”. Jej koleżanka z klasy – Katarzyna Wryszcz – może się pochwalić wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym organizowanym przez Akademię Retoryki w Warszawie oraz pasją taneczną rozwijaną w Zespole Tańca Ludowego „Tanew”.  Gabriela Maciocha zdobywała laury w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Booktalking, czyli gawęda o książce”, konkursach recytatorskich oraz zajęła III miejsce w kuratoryjnym konkursie historycznym
Wolna Niepodległa” w Lublinie.

W ramach zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych KUL i UMCS uczennice zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej humanistyki: historii literatury, teorii literatury, filmoznawstwa, retoryki i filozofii. Na  pierwszym spotkaniu, które odbyło się  14 marca, uczniowie przyjęci do Akademii z całego województwa poznawali życie i osobowość twórczą Bolesława Leśmiana. Już wiadomo, że kolejne zajęcia będą poświęcone Norwidowi. Na zakończenie cyklu uczestnicy otrzymają świadectwo uprawniające do pierwszeństwa w przyjęciu na studia.