...
Loga Fundusze Europejskie

Lubelskie wspiera OSP – spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 4 stycznia, 2024

Przedstawiciele ponad 100 jednostek OSP z terenu powiatu biłgorajskiego uczestniczyli dziś w spotkaniu dotyczącym konkursu otwartego „Lubelskie wspiera OSP”.

Na spotkaniu obecni byli także wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, wicestarosta Tomasz Rogala, członek Zarządu Powiatu Jan Małysza, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Dariusz Gęborys oraz radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Grzegorz Wróbel.

Jak podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Michał Mulawa, samorząd województwa lubelskiego stoi na stanowisku, że zapewnienie bezpieczeństwa bez udziału ochotniczych straży pożarnych jest niemożliwe. – Skuteczne działania ratownicze wymagają przede wszystkim specjalistycznego wyposażenia. Potrzeby te w ostatnich latach były przedmiotem dofinansowania straży zarówno z budżetu Państwa, Województwa Lubelskiego, jak i funduszy unijnych, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – mówił.

Konkurs otwarty „Lubelskie wspiera OSP” ogłoszony został pod koniec grudnia 2023 roku. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie na doposażenie jednostek w skali województwa. Przypomnijmy, że od 3 lat podobny projekt w skali Ziemi Biłgorajskiej organizuje samorząd powiatu biłgorajskiego. Tylko w tym roku wpłynęło z terenu Biłgorajszczyzny 63 wnioski.

Jeśli chodzi o działania w ramach „Lubelskie wspiera OSP”, władze wojewódzkie wyasygnował na jego realizację środki w wysokości 6 mln złotych. W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom OSP realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, zaplanowano – w każdym powiecie – organizację spotkań informacyjnych.

Pierwsze z tych spotkań odbyło się 4 stycznia 2024 roku, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. przedstawiciele OSP mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu województwa lubelskiego, kwestie proceduralne przyznawania dotacji oraz z zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Środki w ramach otwartego konkursu „Lubelskie wspiera OSP” przeznaczone mogą być np. na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz na wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.