...
Loga Fundusze Europejskie

LXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 5 kwietnia, 2024

Uprzejmie zapraszamy na LXI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 16 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z zakresu działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie II Liceum Ogólnokształcącemu
  w Biłgoraju w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<