...
Loga Fundusze Europejskie

Międzynarodowe odwiedziny

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 10 października, 2013
commenius-mDwudziestu uczniów i dziesięciu nauczycieli z Bułgarii, Francji, Niemiec i Włoch we wtorek, 8 października, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Młodzież przyjechała do LO im. ONZ w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius. Jest to projekt historyczno-językowy pt. „Podróż w czasie-zmiana i postęp sposobem na wyjście z kryzysu”, który szkoła będzie realizować przez najbliższe dwa lata.
Gości przywitał Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, członkowie Zarządu Józef Czarny i Jarosław Piskorski oraz Janusz Rosłan Burmistrz Biłgoraja i Marian Klecha dyrektor LO im. ONZ i Przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj.
Burmistrz opowiedział krótko o historii powstania Biłgoraja od nadania mu praw miejskich po czasy współczesne. Wspomniał o sitarstwie i o naszym dzisiejszym lokalnym przemyśle. Starosta natomiast scharakteryzował strukturę powiatu, opowiedział o zatrudnieniu, o rolnictwie i czystym środowisku. Omówił też strukturę powiatowej oświaty:
– W powiecie biłgorajskim w nowym roku szkolnym podjęło naukę 13 898 uczniów, a 1652 nauczycieli pracuje. W tym, we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu, jest ich 14, uczy się 5125 uczniów. Jako samorząd Powiatu Biłgorajskiego jesteśmy jednostką prowadzącą dla 5 spośród tych szkół, gdzie uczy się 4063 uczniów, a pracuje 418 nauczycieli: W szkołach oprócz profilu ogólnokształcącego prowadzimy kształcenie zawodowe w kierunkach: budownictwo, energetyka, informatyka i mechanika, gastronomia, turystyka, hotelarstwo, odzież i reklama – wymieniał Marian Tokarski.
Wizyta przebiegała w bardzo sympatycznej atmosferze. Na zakończenie goście otrzymali symboliczne upominki. W ramach wizyty, która potrwa od 7 do 12 października, odwiedzą m.in. Biłgoraj, Lublin, Zamość i Zwierzyniec.