...
Loga Fundusze Europejskie

Ministerialna wizyta

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 24 lutego, 2015

O zmianach w zakresie polityki socjalnej, podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, mówiła Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister odwiedziła nasz powiat w poniedziałek, 23 lutego. W spotkaniu udział wzięli także: Genowefa Tokarska Poseł RP, burmistrzowie i wójtowie oraz kierownicy instytucji zajmujących się opieką społeczną i pomocą socjalną. Zarząd Powiatu reprezentowali Marian Tokarski Starosta, Jarosław Piskorski Wicestarosta oraz Jarosław Lipiec Etatowy Członek.

Spotkanie rozpoczął starosta i w skrócie scharakteryzował gościowi nasz powiat. Następnym punktem było przedstawienie zmian, które przygotowywane są w ministerstwie. Pani minister omówiła m.in. prace nad ustawą o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, oraz o opiece nad dzieckiem do lat trzech.

W ubiegłym tygodniu uruchomiony został resortowy program Maluch. W programie tym dysponujemy budżetem w wysokości 150 mln zł. Te pieniądze są dla samorządów gminnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, uczelni oraz osób prywatnych, które mogą ubiegać się o środki na tworzenie oraz utrzymywanie obecnie istniejących żłobków czy klubów dziecięcych. Dotacja stanowi 80% całości inwestycji. Samorządy gminne są dla nas priorytetowym partnerem z uwagi na ciążący na nich obowiązek realizacji zadań z tego zakresu. Zachęcam wszystkich do korzystania z tego programu – mówiła minister Seredyn.

Kolejnym zagadnieniem było omówienie projektu programu Senior-WIGOR.

Adresowany jest do samorządów gminnych. Będzie niósł ze sobą rozwiązania legislacyjne, ale i pieniądze. Chodzi o tworzenie miejsc oparcia dla osób w wieku senioralnym. Będą to dzienne domy, ale i kluby senioralne. Planujemy przeznaczyć na ten program blisko 100 mln zł każdego roku. Do 100 tys. zł będzie można pozyskać na adaptację pomieszczeń. Dodatkowo będzie można pozyskać środki na utrzymanie tych ośrodków – wyjaśniała.

Omówiła też plany zmian w Karcie Dużej Rodziny. Poruszyła tematy związane ze wspieraniem rodziny, mówiła o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i o pieczy zastępczej. Na wniosek poseł Tokarskiej poruszony został także temat głodnych dzieci. Elżbieta Seredyn pokrótce przedstawiła działania ministerstwa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. W drugiej części spotkania rozmawiano  o funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

{gallery}aktualnosci/wizytaminister{/gallery}