...
Loga Fundusze Europejskie

Monitoring rzek w powiecie biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 3 marca, 2021
W związku z panującym ociepleniem i związanym z nim roztopami w dniu 01 marca br. KP PSP w  Biłgoraju przeprowadziła razem z przedstawicielem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju kontrolę poziomów wody w największych rzekach powiatu biłgorajskiego tj. w rzekach Biała i Czarna Łada oraz w rzece Tanew. Obecnie stany wody w tych rzekach są na poziomie wysokich, a w górnym biegu rzeki Tanew został przekroczony stan ostrzegawczy (320 cm) w m. Osuchy i wynosił na godz. 12:00 – 372 cm. Pomimo przekroczenia stanów ostrzegawczych w górnym biegu nie stwierdzono zagrożenia dla pobliskich miejscowości.

Ponadto skontrolowano również miejsca, w których w poprzednich latach doszło do podtopień, m.in. w Biłgoraju w okolicach ulicy Rolnej, Lubelskiej i Motorowej oraz w Płusach i Babicach. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco.