...
Loga Fundusze Europejskie

Nagrody dla Nauczycieli przyznane

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 13 października, 2020

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej już dziś Andrzej Szarlip przekazał na ręce Dyrektów szkół Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Regionalnego Centrum Edukazji Zawodowej, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Biłgoraju …

     Z okazji Dnia Edukacji Narodowej już dziś Andrzej Szarlip przekazał na ręce Dyrektów szkół Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Regionalnego Centrum Edukazji Zawodowej, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Biłgoraju dyplomy i nagrody w podziękowaniu za rzetelną pracę, oddanie uczniom oraz troskę o ich wychowanie w duchu prawdy, dobra i szacunku dla drugiego człowieka.  Z uwagi na panujące ograniczenia pandemiczne zrezygnowano z oficjalnych uroczystości z udziałem uczniów i grona pedagogicznego. Natomiast serdeczne życzenia dla wszystkich nauczycieli pracujących w Powiecie Biłgorajskim Starosta przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.   

A oto lista nagrodzonych nauczycieli:

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju:
1. Pani Anna Dobraczyńska,
2. Pan Ryszard Sawa,
3. Pani Renata Krzesińska,
4. Pan Andrzej Szatowski.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:
1. Pani Monika Buczek,
2. Pani Jadwiga Adamczuk,
3. Pani Anna Gontarz.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju:
1. Pani Alina Szpakowska,
2. Pan Robert Kłosek,
3. Pan Tomasz Zych,
4. Pani Marzena Jargieło,
5. Pan Wojciech Stasiewicz,
6. Jerzy Buczko
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju:
1. Pani Marzena Gałka
2. Pani Iwona Startek
3. Pani Aneta Blacha.
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju:
1. Pan Jarosław Kloc.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju
1. Pani Edyta Ludwig.