...
Loga Fundusze Europejskie

Druga narada w sprawie urządzenia LASU

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 25 listopada, 2019

narada RO strona

Przedmiotem narady będzie:

         ujednolicenie formy i zakresu dokumentacji

         przyjęcie wieków rębności

         zaprojektowanie użytkowania rębnego i przedrębnego

         zaplanowanie zadań i wskazań hodowlanych dostosowanych do miejscowych warunków przyrodniczych (TD i orientacyjne składy odnowień dla poszczególnych TSL)

         wyjaśnienie rozbieżności w materiałach geodezyjnych

         synchronizacja działań proceduralnych i organizacyjnych zainteresowanych stron warunkujących sprawny przebieg prac i zatwierdzanie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

         ustalenie zakresu i sposobów ewentualnego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.

         omówienia procedur

Jednocześnie informujemy, że prace taksacyjne firma LAS-R rozpocznie od 25 listopada 2019 r., natomiast firma TAXUS UL Sp. z o. o. prace taksacyjne rozpocznie od 1 grudnia 2019 roku. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.