...
Loga Fundusze Europejskie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 20 lipca, 2018

nprczytelnictwaPriorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Powiat Biłgorajski otrzymał dotację celową w wysokości 48 000 zł. na zakup nowości wydawniczych (nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe w wysokości po 15 000 zł (12 000 zł – środki pochodzące z dotacji, 3000 zł finansowy wkład własny organu prowadzącego) otrzymały następujące szkoły:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju
  • Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
  • Technikum Elektryczno – Mechaniczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
  • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju

Głównym celem Priorytetu 3 Programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów poprzez finansowe wsparcie dla organów prowadzących szkoły z przeznaczeniem na promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.

Realizacja programu będzie miała wpływ na zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie ich potencjału i roli a także wzrost dostępności atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata.

Program ma również na celu rozwój środowiska lokalnego poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć przez biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne.