...
Loga Fundusze Europejskie

Nasze licea w czołówce najlepszych

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 8 lipca, 2016

Nasze licea są w ścisłej czołówce województwa lubelskiego pod względem zdawalności tegorocznego egzaminu maturalnego. Na 20 powiatów i 4 miasta na prawach powiatów – powiat biłgorajski zajął drugie miejsce ze zdawalnością na poziomie 91% z matury w tych typach szkół. Taki sam wynik uzyskano tylko w powiecie łukowskim. Lepszy był powiat włodawski, gdzie maturzyści w liceach zdali w 92%.

Technika powiatu biłgorajskiego znalazły się na 8 miejscu z 63% poziomem zdawalności matury. Średnio powiat biłgorajski, biorąc pod uwagę wszystkich maturzystów czyli technika i licea, uzyskał poziom zdawalności w 79% i jest to siódmy wynik w województwie.

Wynik matur w szkołach podległych samorządowi Powiatu Biłgorajskiego, czyli: Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ, Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących i Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, przedstawiają się następująco:

w liceach zdawało 472 osoby i zdało 441 osób (93,4%). 29 osób (6,1%) będzie mogło przystąpić do egzaminu poprawkowego, gdyż nie zdało z jednego przedmiotu. 2 osoby (0,4%) nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu;

– w technikach zdawało 319 osób, z czego zdało 201 (63%). 92 osoby (28,8%) nie zdało z jednego przedmiotu i czeka ich egzamin poprawkowy. 26 osób (8,2%) nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu.

Wyniki matur w poszczególnych szkołach:

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ – zdawało 320 osób. Zdało 310 osób (96,8%), a 9 (2,8%) przystąpi do egzaminu poprawkowego, ponieważ nie zdało z jednego przedmiotu. Jedna osoba (0,3%) nie zdała z więcej niż z jednego przedmiotu.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących:

– liceum – zdawało 152 osoby. Zdało 131 (86,2%) osób, a 20 (13,2%) przystąpi do egzaminu poprawkowego, ponieważ nie zdało z jednego przedmiotu. Jedna osoba (0,7%) nie zdała z więcej niż z jednego przedmiotu.

– technikum – zdawało 52 osoby. Dokładnie 49 osób zdało (94,2%), a 3 osoby (5,8%) przystąpi do egzaminu poprawkowego, ponieważ nie zdało z jednego przedmiotu.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – zdawało 183 osoby. Zdało 121 osób (66,1%), a 53 osoby (29%) przystąpi do egzaminu poprawkowego, ponieważ nie zdało z jednego przedmiotu. Z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 9 osób (4,9 %).

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – w technikum zdawało 84 osoby. Dokładnie 31 osób zdało (36,9%), a 36 osób (42,8%) będzie zdawało egzamin poprawkowy, ponieważ nie zdało z jednego przedmiotu. Z więcej niż z jednego przedmiotu nie zdało 17 osób (20,2%).

Wyniki krajowe i wojewódzkie:

– w kraju zdawało w liceach 170 158 osób. Zdało 85,2%, kolejne 10,8% będzie zdawało egzamin poprawkowy, a 4% nie zdało z więcej niż z jednego przedmiotu. W technikach zdawało 88 214. Zdało 68,4%, dokładnie 23,2% będzie zdawało egzamin poprawkowy, a 8,4% nie zdało z więcej niż z jednego przedmiotu;

– województwie lubelskim w liceach zdawało 11565 osób. Zdało 86%, a 11% będzie miało poprawkę. Z więcej niż z dwóch przedmiotów nie zdało 3%. W technikach zdawało 4904 osób. Zdało 65%, dokładnie 26% będzie miało poprawkę, a 9% nie zdało z więcej niż z dwóch przedmiotów.

Przypomnijmy: tegoroczny egzamin maturalny rozpoczął się 4 maja. Każdy maturzysta musiał zdać trzy egzaminy na poziomie podstawowym – język polski, matematykę i język obcy nowożytny oraz jeden na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu br. Uczniowie, który nie zdali matury z dwóch i więcej przedmiotów będą mogli przystąpić do matury za rok.