...
Loga Fundusze Europejskie

Nowe windy dla DPS-ów

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 2 sierpnia, 2022

Za blisko 900 tys. zł zamontowane mają zostać widny osobowo – łóżkowe w Domu Pomocy Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju i  Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Zadanie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Regionalnej w Lublinie. Zakończyło się już postępowanie przetargowe, a dziś w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju – podpisana została umowa z wykonawcą.

Dofinansowanie z ROPR w Lublinie wynosi w przypadku inwestycji przy DPS dla Kombatantów 156 tys. zł, a w przypadku DPS w Teodorówce 189 tys. zł.

Zakres prac obejmuje instalację i montaż  dźwigu osobowo – windowego o udźwigu minimum 1 000 kg, dostosowanie konstrukcji szybu i drzwi, oświetlenia i wentylacji oraz odpowiedniej sygnalizacji.

windy dla dps

-Te inwestycje są niezwykle potrzebne i były sygnalizowane i oczekiwane przez podopiecznych tych placówkę jak i przez personel. Były także przedmiotem zabiegów dyrektorów tych placówek. Dziś podpisaliśmy stosowne umowy. Te windy zostaną zrealizowane w przeciągu 4 najbliższych miesięcy – mówi starosta Andrzej Szarlip.

Jak podkreśla coraz częściej osoby przebywające w DPS-ach wymagają transportu. Są to osoby leżące, czy osoby mające problemy z poruszaniem się, często niepełnosprawne.

-Więc winda dla komfortu życia, bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się oraz poprawy jakości pracy dla pracowników jest konieczna. Wysłużony sprzęt zostanie zastąpiony przez nowoczesne rozwiązania dodaje Andrzej Szarlip.

Wykonawcę, firmę Windy Wipro, reprezentował podczas podpisania umowy Janusz Kasperowski. –Generalnie będą to windy szpitalne, a to znaczy że można nimi transportować osoby stojące na własnych nogach, jak i osoby chore na łóżkach szpitalnych czy wózkach. Czas na realizację zadań mamy do 2 grudnia, będziemy jednak się starać by oddać je jak najszybciej. Pierwsze prace rozpoczniemy w DPS w Teodorówce, i myślę, że ruszą one w ciągu najbliższego miesiąca, a następnie w DPS dla Kombatantów informuje Kasperowski.

Jak zaznacza, harmonogram jest tak ułożony, by zminimalizować czas kiedy windy są całkowicie wyłączone z eksploatacji.