...
Loga Fundusze Europejskie

Nowe wyposażenie ZSZiO

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 30 lipca, 2021

Kolejne wyposażenie trafiło do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. W ramach projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe, ZSZiO otrzymało sprzęt do pracowni gastronomicznej i kelnerskiej o wartości ponad 30 tys. zł.

wyposazenie klasopracownie zszio 1

Klasopracownie biłgorajskiej szkoły zostały wyposażone w m. in. lodówkę, kuchenkę mikrofalową, frytkownicę, gofrownicę, kontakt grill, komplety garnków, sztućców i noży, stoły cateringowe i stoliki barowe oraz inne przedmioty niezbędne do nauki zawodu.

Celem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest tworzenie warunków pracy w pracowniach szkolnych zbliżonych do warunków jakie panują w nowoczesnych zakładach usługowych i przemysłowych. Zakupione w ramach projektu wyposażenie szkolnych stanowisk pracy w znaczny sposób to umożliwi poprzez podniesienie jakości kształcenia, przez co również zdolności zatrudnienia uczniów. Utworzenie pracowni szkolnych dostosowanych do aktualnej sytuacji rynkowej za pomocą nowego wyposażenia pozwoli spełnić oczekiwania rynku pracy.
wyposazenie klasopracownie zszio 2

Celem realizacji projektu Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego jest trwała wyższa jakość kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych powiatu biłgorajskiego ukierunkowana na dostosowanie kształcenia do lokalnego rynku pracy oraz wysokie kompetencje zawodowe i atrakcyjność na rynku pracy. Całkowita wartość projektu przekracza 5,2 mln zł, z czego 522 tys. zł to wkład własny powiatu. W ramach projektu realizowane są staże dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zakup nowego wyposażenia dla szkół. Na to ostatnie przeznaczone jest niespełna 2,4 mln zł.

/ES/