...
Loga Fundusze Europejskie

O powiecie

Biłgoraj stał się siedzibą powiatu w 1867 roku na mocy reformy administracyjnej Królestwa Polskiego jako jeden z dziesięciu powiatów guberni lubelskiej o powierzchni 1708 km2.

Po utworzeniu w 1912 roku guberni chełmskiej powiat biłgorajski znalazł się w jej granicach i miał powierzchnię 999 km2. Znaczną część powiatu przyłączono do powiatu janowskiego.

Po odzyskaniu niepodległości Sejm RP w 1919 roku przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym, na mocy której utworzono powiat biłgorajski jako jeden z 19 powiatów w składzie województwa lubelskiego.

W okresie okupacji niemieckiej powiat biłgorajski od 1939 do 1944 roku wchodził w skład Generalnego Gubernatorstwa jako część dystryktu lubelskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej Biłgoraj był stolicą powiatu, aż do reformy administracyjnej, która od 1975 roku zlikwidowała struktury powiatowe. Teren byłego powiatu poza gminą Harasiuki wszedł w skład województwa zamojskiego.

Ponownie na mapie powiatowej Polski Biłgoraj znalazł się od 1 stycznia 1999 roku.

Na terenie powiatu znajduje się 5 miast:

 • Biłgoraj,
 • Frampol,
 • Goraj,
 • Józefów,
 • Tarnogród

Obszar powiatu obejmuje 14 gmin:alt

 • Aleksandrów,
 • Biłgoraj- miasto,
 • Biłgoraj – gmina,
 • Biszcza,
 • Frampol,
 • Goraj,
 • Józefów,
 • Księżpol,
 • Łukowa,
 • Obsza,
 • Potok Górny,
 • Tarnogród,
 • Tereszpol,
 • Turobin.

W powiecie biłgorajskim funkcjonuja znane już na rynku gospodarczym firmy:

Powiat Biłgorajski posiada dogodne warunki do rozwoju różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Jest powiatem bezpiecznym ekologicznie.

Na terenie powiatu jest 11 szkół ponadgimnazjalnych i Młodzieżowy Dom Kultury skupiający w stałych formach pracy około 700 osób.
Przy MDK funkcjonuje zespół tańca ludowego „TANEW” mający na swoim koncie wiele sukcesów artystycznych, wiele zespołów i stowarzyszeń artystycznych w tym m.in. orkiestra dęta, Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „Echo” działa przy Biłgorajskim Centrum Kultury, które prowadzi również Biłgorajską Telewizję Kablową i Samorządową Gazetę „Tanew”.
Przy gminnych ośrodkach kultury działają kapele podwórkowe, zespoły obrzędowe i orkiestry dęte.

Specyficzną placówką oświatowo – wychowawczą jest Wioska Dziecięca SOS, powstała w 1983 roku. W Biłgoraju funkcjonuje też Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W 2000 roku w Biłgoraju otwarto Kolegium UMCS. Działa też filia Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.

Ziemia Biłgorajska to kraina pięknych lasów, wzgórz i dolin, wąwozów, malowniczych rzek z wodospadami i szachownicy pól.
To region, który bohatersko zapisał się we wszystkich dziejowych wydarzeniach prowadzących do niepodległości. Żyli tu w symbiozie różnych narodowości i religii. Wytworzyła się specyficzna kultura ludowa widoczna w rzeźbie, rzemiośle, stroju biłgorajsko – tarnogrodzkim, hafcie biłgorajskim, zwyczajach i tradycjach żywych i dziś.