...
Loga Fundusze Europejskie

Wydawnictwa promujące Powiat Biłgorajski

publikacjemDzięki wsparciu Starostwa Powiatowego wydano publikacje krajoznawczo – turystyczne o Ziemi Biłgorajskiej, przewodniki, opracowania konferencji, konkursów Poznajemy Ojcowiznę, albumów i map. Wiele wydawnictw ukazało się dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Biłgoraju. Zawierają one dużo ciekawego materiału, malowniczą faunę, historię, ofertę gospodarczą i kulturalną, a profesjonalne fotografie czynią lekturę bardziej interesującą.

Wykaz wydawnictw /2000-2014/:

 • Powiat Biłgorajski. Rok wydania 2000 r.
 • Pejzaże Powiatu Biłgorajskiego uroki rzek. Rok wydania 2004 r.
 • Pomnikowe Drzewa Powiatu Biłgorajskiego Przewodnik . Rok wydania 2004r
 • Bogactwo przyrody i dziedzictwo kultury w pracach laureatów konkursu krajoznawczego
 • ,,Poznajemy ojcowiznę”. Rok wydania 2005r.
 • Powiat Biłgorajski Skarby przyrody i kultury. Rok wydania 2005r.
 • Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 1. Rok wydania styczeń 2005r
 • Kurier starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 2. Rok wydania czerwiec 2005r
 • Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju. Rok wydania 2005r.
 • Mapa Powiat Biłgorajki Na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej. Rok wydania 2005r.
 • Zarys dziejów Powiatu Biłgorajskiego w latach 1867-1939. Rok wydania 2005r.
 • Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 3. Rok wydania styczeń 2006r.
 • Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 4. Rok wydania wrzesień 2006r
 • Kurier Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Nr 5. Rok wydania maj 2006/2007r.
 • Osobliwości przyrody w krajobrazach Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2006r.
 • Spotkania z przyrodą na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej Przewodnik . Rok wydania 2006r
 • Piękne zakątki otaczającej nas przyrody w pracach laureatów konkursu krajoznawczego ,, Poznajemy ojcowiznę” Rok wydania. 2006r.
 • Z dziejów sanktuarium św. Marii Magdaleny w Puszczy Solskiej. Rok wydania 2006r.
 • Pomniki przyrody Powiatu Biłgorajskiego przewodnik . Rok wydania 2006r.
 • Szlaki turystyczne Ziemi Biłgorajskiej. Rok wydania 2006r.
 • Sługa Boży Jan Paweł II we wspomnieniach młodzieży. Rok wydania 2007r.
 • Piękne zakątki otaczającej nas przyrody w pracach laureatów konkursu krajoznawczego ,,Poznajemy ojcowiznę”
 • Nasza przyroda Prace dyplomowe uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Rok wydania 2007r.
 • Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2008r.
 • Mapa Powiat Biłgorajski Na Roztoczu i w Puszczy Solskiej. Rok wydania 2008r.
 • Folder Powiat Biłgorajski 1998 – 2008 r.  Rok wydania 2008r.
 • Folder Powiat Biłgorajski. Rok wydania 2008r.
 • Przewodnik po turystycznych szlakach rowerowych. Rok wydania 2008r
 • Film 10 – lecie odrodzenia Powiatu Biłgorajskiego  Kościół p. w. WNMP Biłgoraj 23 listopada 2008r. Cz.1.
 • Film 10 – lecie odrodzenia Powiatu Biłgorajskiego  Aula Z.S.O. im. ONZ Biłgoraj 23 listopada 2008r, Cz.2.
 • Film Konferencja „Środki przekazu – informacja czy manipulacja?”  Liceum im. ONZ w Biłgoraju Rok wydania 29 kwietnia 2008r.
 • III Konferencja „Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza”  Leśny Ośrodek Szkolenia w Biłgoraju. Rok wydania 10 czerwca 2008r.
 • Spotkania z przyrodą na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej Przewodnik . Rok wydania 2009r.
 • Miejsca pamięci narodowej w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2009r.
 • Szlak kajakowy rzeki Tanew . Rok wydania 2009r.
 • Formy ochrony przyrody w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2010r.
 • Miejsca i obiekty zabytkowe w krajobrazie Powiatu Biłgorajskiego Wędrówki po miejscach i obiektach zabytkowych Biłgoraja i Ziemi Biłgorajskiej. Rok wydania 2010r.
 • Folder Tradycje ginących zawodów w Powiecie Biłgorajskim. Rok wydania 2010r.
 • Krzyże kapliczki figury w przyrodzie Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2011r.
 • Skarby przyrody na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej. Rok wydania 2011r.
 • Środowisko przyrodniczo-ekologiczne największych dolin rzek Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania 2012r.
 • Folder Powiat Biłgorajski dawne zabawy i zajęcia w oczach biłgorajskich dzieci. Rok wydania 2012r.
 • Piękno Puszczy Solskiej i Roztocza – Ziemia Biłgorajska. Rok wydania 2013r.
 • Folder Powiat Biłgorajski Siedziba Powiatu Biłgorajskiego Informator-Mapa Powiatu. Rok wydania 2013r.
 • Informator oświatowy Oferta publiczna szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Biłgorajski na rok szkolny 2013/2014. Rok wydania 2013r.
 • Chroń środowisko – zachowaj je dla przyszłych pokoleń. Przyroda w obiektywie uczniów szkół Powiatu Biłgorajskiego. Rok wydania  2013
 • Oświatowy Informator. Oferta szkół i placówek oświatowych Powiatu Biłgorajskiego na rok szkolny 2014/2015. Rok wydania  2014
 • Folder Powiat Biłgorajski Informator-Mapa Powiatu. Rok wydania 2014r.
 • Powiat Biłgorajski w latach 2010 – 1013. Rok wydania  2014r.
 • Turystyczny szlak rowerowy Biłgoraj – Tarnogród (26 km).
 • Szlak Puszczy Solskiej Biłgoraj – Górecko Kościelne.
 • Folder Powiat Biłgorajski Informator-Mapa Powiatu.
 • Folder Powiat Biłgorajski Kultura, Oświata, Gospodarka, Turystyka.
 • Ziemio Biłgorajska ziemio moja miła.
 • Folder,,Dziedzictwo przyrodniczo – kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza”.
 • Folder Przewodnik krajoznawczy po Biłgoraju z propozycjami ścieżek dydaktycznych.
 • Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie Powiatu Biłgorajskiego.
 • Rzeki Powiatu Biłgorajskiego.
 • Folder Na szlakach turystycznych Powiatu Biłgorajskiego Przewodnik.
 • Folder promujący szlak rowerowy Ujście – Biłgoraj – Osuchy.

publikacje (pliki pdf):