...
Loga Fundusze Europejskie

O przyrodzie i kulturze

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 14 maja, 2015

konferencjaMłodzież szkolna, samorządowcy, przedstawiciele lasów państwowych i organizacji zajmujących się ochroną środowiska wzięli udział w IX Konferencji Dziedzictwo Przyrodniczo – Kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza. Spotkanie odbyło się 12 maja w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju. – Integracja wokół problemu ochrony środowiska, upowszechnianie wiedzy przyrodniczo – leśnej, a także pogłębianie świadomości dziedzictwa kultury naszego regionu oraz promocja naszej małej ojczyzny czyli Puszczy Solskiej i Roztocza – to cele naszej konferencji. Państwa obecność to najlepszy dowód na to, że bardzo potrzebne są takie spotkania – mówił do zebranych Jarosław Piskorski Wicestarosta Biłgorajski, podczas oficjalnego otwarcia. Honorowy patronat nad tą inicjatywą objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

W konferencji uczestniczyli ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. prof. nadzw. Antoni Polonis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Adam Kornat zastępca dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Byli także Bogdan Kowalik Sekretarz Miasta Biłgoraj, Zbigniew Pyczko Wójt Gminy Biszcza, Marian Kudełka Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj, Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Andrzej Kulas Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, a także Barbara Serafin Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych i Stanisław Schodziński samorządowiec, pomysłodawca i wieloletni organizator konferencji.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w kościele pw. Chrystusa Króla. Następnie wszyscy udali się do Zespołu Szkół Leśnych. Tam po oficjalnym rozpoczęciu młodzież szkolna zaprezentowała krótką inscenizację, następnie odbyły się wykłady zaproszonych gości. Zebrani wysłuchali ks. prof. Tadeusza Guza, który mówił o „Aspektach filozoficzno – teologicznych problematyki GMO”. „Organizmy genetycznie modyfikowane – nadzieja i zagrożenia” – to temat wykładu dr hab. prof. nadzw. Antoniego Polonisa. Leśnicy omawiali rolę lasów w ochronie przyrody i rozwoju Równiny Biłgorajskiej.