...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 27 marca, 2017

OGŁOSZENIE

STAROSTY BIŁGORAJSKIEGO

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju

         Działając na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U 2016 poz. 2046) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

            Prawo zgłaszania po jednym z kandydatów posiadają: organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko kandydata;
  2. Adres zamieszkania kandydata;
  3. Nr telefonu kontaktowego;
  4. Nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego, którą kandydat reprezentuje;
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie w skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  6. Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

     2016 r. poz. 922)

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 ( sekretariat pok. 106) w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (do dnia 17 kwietnia 2017r.)