...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie dla klubów sportowych

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 16 maja, 2019
Na podstawie § 3 uchwały nr V/32/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób za osiągnięcia w działalności sportowej, zwracam się z prośbą o zgłoszenie osób do nagród i wyróżnień. 
 
Zgłoszenia wraz z potwierdzającymi osiągnięcia protokołami z zawodów, należy przesyłać do dnia 30 maja 2019 roku, na adres: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul.Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub na adres @: adziedzic@bilgorajski.pl
 
Uroczystość wręczania nagród planowana jest na 14 czerwca 2019 roku. 
 
Z treścią uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, na stronie www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo – Uchwały Rady Powiatu. 
 
Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki
Jan Koman