...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego w sprawie otwartego naboru na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 20 czerwca, 2024

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim, działającym jako organ opiniodawczo doradczy Wojewody Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski zaprasza osoby, podmioty i instytucje do zgłaszania kandydatów.

Od każdego z kandydatów wymagane jest przedstawienie opinii/rekomendacji od co najmniej dwóch osób/podmiotów/instytucji, działających na rzecz seniorów lub realizujących zadania w obszarze polityki senioralnej.

Formularz zgłoszenia jest dostępny >>TUTAJ<<

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

wersję elektroniczną na adresy e mail: bw@lublin.uw.gov.pl lub za pośrednictwem Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP na skrzynkę podawczą LUW w Lublinie: /luwwlublinie/ezd z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim.

wersję papierową na adres: Biuro Wojewody Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 914 Lublin, z dopiskiem: Nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim.

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 28 czerwca 2024 r. (w przypadku dokonania zgłoszenia poprzez polską placówkę pocztową operatora publicznego, decyduje data nadania w tej placówce).