...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszony nabór wniosków na groby i cmentarze wojenne w kraju

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 22 marca, 2019

cmentarz wojskowy
W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu do dnia 29 marca 2019 rok.

Ogłoszenie w linku: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod wyżej podanym linkiem.