...
Loga Fundusze Europejskie

ONZ wśród najlepszych liceów w kraju

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 1 lipca, 2015

logo onzWśród 200 najlepiej uczących przedmiotów ścisłych liceów w kraju znalazło się Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju. W przygotowanym po raz pierwszy przez miesięcznik Perspektywy Rankingu Liceów STEM nasze LO znalazło się na 168 miejscu.

STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Celem Rankingu Liceów STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Ranking Liceów STEM uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

– wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka (50%);

– wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);

– sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce. W pierwszej edycji Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na drugim miejscu jest Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, które powstało zaledwie 9 lat temu. Na trzecim miejscu jest LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Na czwartym V LO z Bielska Białej, a na piątym Liceum Akademickie UMK w Toruniu.

WIĘCEJ