...
Loga Fundusze Europejskie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Kategoria: komunikaty PCZK Opublikowano: 23 czerwca, 2020

Godzina i data wydania: 23.06.2020 – godz. 14:01
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody/1
Obszar: Województwo lubelskie
Ważność: od godz. 14:15 dnia 23.06.2020 do godz. 09:00 dnia 24.06.2020
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk: Barbara Olearczyk-Siwik