...
Loga Fundusze Europejskie

OSTRZEŻENIE

Kategoria: komunikaty PCZK Opublikowano: 29 lipca, 2018

Data i godzina wydania: 29.07.2018 – godz. 11:00
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 12:30 dnia 29.07.2018 do godz. 08:00 dnia 30.07.2018
Obszar: Rejon hydrologiczny IIIa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W miejscu wystąpienia opadów deszczu o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich i wysokich, lokalnie z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski