...
Loga Fundusze Europejskie

Otwarty konkurs ofert na 2014 rok

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 31 grudnia, 2013

herb powiatuZarządu Powiatu w Biłgoraju ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania planowane do zlecenia w 2014 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania Powiatu Biłgorajskiego planowane do zlecenia w 2014 roku z zakresu:
a) kultury:
– organizacja imprez artystyczno – kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, mającym na celu inicjacje, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych oraz wartości humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska; upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
b) kultury fizycznej:
– organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu; uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
c) turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa:
– organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu; promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego; wyznaczanie lub konserwację szlaków turystycznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
d) promocji zdrowia:
– realizacja programów profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

Załączniki o których mowa powyżej dostępne są na Stronie BIP:

Warto także zapoznać się z Programem współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok >>TUTAJ<<