...
Loga Fundusze Europejskie

Paleta Wyobraźni z sukcesami dzieci z Tęczowej Malarni

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 17 listopada, 2021

Dwie nagrody i trzy wyróżnienia honorowe to wspaniały sukces dzieci z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia, która działa w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Tym razem najwyższe laury przyznane zostały w II Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Paleta Wyobraźni” 2021 został zorganizowany przez Pałac Młodzieży im. A. Kamińskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży.

NAGRODA Franio Szado 1
Imprezę obejmuje patronatem honorowym Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 13 lat – uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania ich niepowtarzalnego świata wyobraźni w dowolnej technice plastycznej, inspirowanie do twórczych działań w dziedzinie sztuk plastycznych a także promowanie twórczej aktywności dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i abstrakcyjnego myślenia.