...
Loga Fundusze Europejskie

Pieniądze na informatyzację

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 7 lutego, 2011
Rada Powiatu w Biłgoraju podczas obrad sesji, które odbyły się w piątek 4 lutego, podjęła decyzję o przystąpieniu Powiatu Biłgorajskiego do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”.
Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego realizacja da wymierne korzyści poprzez pozyskanie około 30 szt. komputerów, serwera, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych. Koszt całkowity projektu to 260 761 zł, z tego Starostwo faktycznie poniesie 15% tej kwoty tj. 39 112 zł.
Program będzie realizowany w latach 2011-2013 w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego – jako liderem.
Korzyści dla urzędów z realizacji projektu to m.in. wymiana informacji między jednostkami sektora publicznego województwa lubelskiego, uproszczenie i optymalizacja procedur administracyjnych, sprawniejsze rozpatrywanie coraz większej ilości spraw, usprawnienie nadzoru nad dokumentami, czy powstanie bazy informacyjnej. Korzyści dla mieszkańców to m.in. możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną zebranych w jednym miejscu dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą elektroniczną, możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkową korzyścią będzie System Obiegu Dokumentów, archiwum elektroniczne, edytor aktów prawnych z rejestrem uchwał, umów, zarządzeń oraz integracja z innymi usługami tj. Elektroniczną Skrzynką Podawczą i Biuletynem Informacji Publicznej.

Zbr. M.Szewczuk


dodatkowe informacje: www.wrotalubelszczyzny.eu