...
Loga Fundusze Europejskie

Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum IV kadencji

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 27 listopada, 2019

20191127 100838

 

    W dniu 27.11.2019r odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum IV kadencji działającej przy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

    W spotkaniu udział wzięli członkowie rady powołani przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju uchwałą z dnia 07 listopada 2019 r, a także Wicestarosta Biłgorajski – Tomasz Rogala oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej – Marek Majewski. Głównym tematem pierwszego posiedzenia Rady Muzeum było ukonstytuowanie się, czyli  wybranie ze swojego grona Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju na okres czteroletniej kadencji został Tomasz Karolczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego „Tradycja”, nauczyciel historii w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Anna Iskra, wieloletnia dyrektor MDK w Biłgoraju, a obecnie pasjonatka i działaczka podejmująca liczne działania na rzecz regionu.

    Podczas wystąpień i dyskusji przewijała się troska o kulturę ziemi biłgorajskiej pojmowaną w szerokim znaczeniu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wizję i koncepcję rozwoju biłgorajskiego muzeum na najbliższe lata. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili doniosłą rolę Rady Muzeum
w kreowaniu i realizowaniu zadań  muzealnych. Już pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zapowiada jej skuteczne i efektywne działanie w toku rozpoczętej kadencji. Życzymy zatem owocnej pracy !