...
Loga Fundusze Europejskie

Podsumowanie Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 24 listopada, 2017

sprzatanie2017„Nie ma śmieci – są surowce” pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2017. Głównym przesłaniem akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki, ponadto promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów, unikanie tworzenia odpadów, szacunek do przedmiotu, uświadomienie młodzieży o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. W ramach prowadzonej Akcji w szkołach odbywały się pogadanki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej. Uczniowie zapoznawali się z celowością segregacji zbieranych odpadów a następnie z potrzebą ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powiat Biłgorajski, w ramach akcji zaopatrzył chętne szkoły i gminy w worki na śmieci i rękawice ochronne oraz plakaty. Jak corocznie Akcja organizowana była przy współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej S.A. w Biłgoraju, które nieodpłatnie przekazało worki do segregacji odpadów. Finał Akcji odbył się w dniach 15 – 17 września 2017 r.

W przeprowadzonej na terenie Powiatu Biłgorajskiego Akcji wzięło udział ponad dwa i pół tys. uczestników. Byli to głównie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, wspierani przez nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli gmin, specjalistów d/s. leśnictwa.

Z bezpłatnych materiałów oferowanych przez samorząd Powiatu skorzystało 8 gmin, wszystkie biłgorajskie szkoły ponadgimnazjalne, Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Biłgoraju oraz Społeczna Straż Rybacka w Biłgoraju.

Uprzątnięty teren to głównie lasy, parkingi leśne, rowy przydrożne, okolice rzek, tereny wokół szkół, przystanki autobusowe, osiedla mieszkaniowe, ogródki działkowe itp. Do Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wpłynęły sprawozdania uczestników akcji na podstawie których zrobiono powyższą analizę.