...
Loga Fundusze Europejskie

Podsumowanie Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2018

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 31 października, 2018
sprzatanie swiata 2018W tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” przebiegała tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2018. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020. W ramach prowadzonej uczniowie zapoznawali się z celowością segregacji zbieranych odpadów a następnie z potrzebą ich odpowiedniego zagospodarowania.
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, w ramach akcji zaopatrzyło chętne szkoły
i gminy w worki na śmieci zmieszane, worki do segregacji odpadów oraz rękawice ochronne.
Jak corocznie Akcja organizowana była przy współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej S.A. w Biłgoraju, które nieodpłatnie przekazało worki do segregacji odpadów. Finał Akcji odbył się w dniach 21-23 września 2018 r.
W przeprowadzonej na terenie Powiatu Biłgorajskiego Akcji wzięło udział około 4 000 uczestników. Byli to głównie uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, wspierani przez nauczycieli, opiekunów, przedstawicieli gmin, pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tut. Starostwa.
Z bezpłatnych materiałów oferowanych przez samorząd Powiatu skorzystało 8 gmin (materiały zostały przekazane szkołom podstawowym z terenu poszczególnych gmin), wszystkie biłgorajskie szkoły ponadgimnazjalne, Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Tereszpolu Kukiełki oraz Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła w Tereszpolu Zaorenda .
Uprzątnięty teren to głównie lasy, parkingi leśne, rowy przydrożne, okolice rzek, tereny wokół szkół, przystanki autobusowe, osiedla mieszkaniowe, ogródki działkowe itp. Do Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju wpłynęły sprawozdania z przeprowadzonych akcji uczestników akcji na podstawie których zrobiono powyższą analizę (1 gmina oraz 2 szkoły do dnia 30.10.2018 r. nie złożyły sprawozdań).
W ramach Projektu prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju pod nazwą „Jestem przyjacielem przyrody – Bądź EKO czyli ekologia na co dzień” oraz 25 jubileuszowej Akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2018” była możliwość wzięcia udziału uczniów danej klasy w konkursie organizowanym przez tutejszy Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. Konkurs polegał na wymyśleniu hasła promujące ochronę środowiska oraz przygotowaniu plakat ilustrującego wymyślone hasło. Mogli wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego.
Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach:
•          Kategoria I dla uczniów szkół podstawowych,
•          Kategoria II dla uczniów gimnazjów,
•          Kategoria III dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie klas, których hasła i plakaty zostaną wyróżnione otrzymają podziękowania oraz drobne upominki, do pozostałych placówek oświatowych zostaną przesłane podziękowania za udział w konkursie.
Podsumowanie konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r.