...
Loga Fundusze Europejskie

Podzieliliśmy się opłatkiem

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 21 grudnia, 2012
oplatek12-mWśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi: Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi! Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie przywitać Pana…” ta kolęda rozbrzmiała wczoraj w murach budynku Starostwa Powiatowego. W czwartkowe popołudnie, 20 grudnia, pracownicy Starostwa, dyrektorzy i kierownicy jednostek oraz Zarząd i Radni Rady Powiatu w Biłgoraju podzielili się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli też ks. Witold Batycki proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny oraz ks. Stanisław Budzyński proboszcz parafii pw. Św. Jerzego w Biłgoraju. Starosta Biłgorajski Marian Tokarski podziękował wszystkim za współpracę i złożył świąteczne życzenia. Podsumował mijający rok pracy w samorządzie powiatowym:
 
 
„Na zadania drogowe wydaliśmy ok. 10,5 mln zł. Z tego ponad 4 mln zł to środki pozyskane z zewnątrz: najwięcej z budżetu państwa. Dzięki tej dobrej współpracy udało się nam wykonać ok 19 km nowych nawierzchni. Na programy i projekty w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych wydaliśmy: 8 mln 800 tys. zł. Na realizację programów edukacyjnych i programy aktywizujące osoby niepełnosprawne pozyskano ze środków unijnych kwotę prawie 2,5 mln zł. Na remonty bazy oświatowej i zakupy inwestycyjne w naszych szkołach w roku 2012 wydatkowaliśmy prawie 500 tys. zł. Łącznie w roku 2012 na zadania powiatowe ze źródeł zewnętrznych wydatkowano kwotę blisko 17 mln zł. Mimo tych działań bezrobocie w naszym powiecie kształtuje się na poziomie 7,6%, gdzie w roku ubiegłym w analogicznym okresie wynosiło 7% i jest większe o 300 osób. To bezrobocie jest najmniejsze spośród wszystkich powiatów w województwie lubelskim, uważamy jednak, że i tak jest to największy problem, również dla samorządu powiatowego. Spowolnienie gospodarcze stało się faktem, co widać także w naszej ewidencji. W roku bieżącym Wydział Budownictwa wydał 705 pozwoleń na budowę i jest to mniej wydawanych decyzji o 15% w stosunku do roku ubiegłego, w tym wydano 229 pozwoleń na budowę domów i jest to również mniejszy wskaźnik w porównaniu do roku 2011 o 27%. Natomiast wzrost o 36% zanotowaliśmy w obszarze robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, że nasi przedsiębiorcy w roku bieżącym angażują mniejsze środki obrotowe do prowadzonej działalności. Także nastąpił spadek udzielanych kredytów inwestycyjnych. Mijający rok przyniósł zmiany w funkcjonowaniu naszego urzędu powiatowego. W październiku przenieśliśmy siedzibę Starostwa Powiatowego. Obsługa interesantów prowadzona jest w nieporównywalnie lepszych warunkach. Wzrosła sprawność i poziom kultury pracy. Ta inwestycja na lata będzie służyła mieszkańcom naszego powiatu. Budynek zyskał uznanie w tegorocznej edycji konkursu O Kryształową Cegłę. W tym szczególnym momencie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu za ciężką pracę, za codzienny trud i poświęcenie. Niech ten opłatek, symbol ogromnej mocy sprawi, że będziemy mieć więcej siły, wiary, mądrości i pokory w rozwiązywaniu trudnych spraw. Niech sprawi, że będziemy bardziej przyjaźni, pomocni i solidarni.”

Magdalena Szewczuk