...
Loga Fundusze Europejskie

Nasze technikum w pierwszej setce w Polsce

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 10 stycznia, 2013

budowlanka-mTechnikum Budowlane z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zajęło 64 miejsce (na 250 techników sklasyfikowanych) w XV Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 roku przygotowanym przez czasopisma: Perspektywy i Rzeczpospolita. Była to najwyższa lokata szkoły z Powiatu Biłgorajskiego. W ogólnopolskim rankingu techników na 250 miejsc sklasyfikowane zostały jeszcze dwa technika z naszego powiatu: 182 miejsce zajęło Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, a 241 miejsce przyznano Technikum Mechaniczno – Elektrycznemu z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. W ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących biłgorajskie LO im. ONZ zajęło 357 pozycję na 500 liceów  ujętych w rankingu. Dodatkowo TB z ZSBiO w maturalnym rankingu techników na 200 techników zajęło 121 miejsce.

 

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2012r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z j. polskiego oraz matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w danym typie szkół, a dodatkowo w przypadku techników przystępowalność do egzaminu zawodowego wynosiła min. 50%. Ranking nie uwzględnia wyników szkół z matury międzynarodowej. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium.
Ranking po raz piętnasty przygotowały miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Kapituła, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych.

Magdalena Szewczuk