...
Loga Fundusze Europejskie

Pomoc dla obywateli Ukrainy – informacje

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 25 lutego, 2022

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce >>KLIKNIJ<<

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa >>KLIKNIJ<<

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:
wojewodztwo lubelskie:
    Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png
    Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png
    Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png
    Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png

województwo podkarpackie:
    Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png
    Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png
    Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png
    Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski na podstawie:
    ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
    wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
    wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
    zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

pomoc ukraincom ulotka