...
Loga Fundusze Europejskie

Ponad 190 tys. zł dla biłgorajskich DPS-ów na przeciwdziałanie Covid-19

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 27 kwietnia, 2021

Ponad 190 tys. zł pozyskał powiat biłgorajski na wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

srodki ochrony indywidualnej

-Całkowita wartość dofinansowania projektu to 190 976,60 zł i środki te sfinansują w 100% planowane zakupy środków ochrony indywidualnej/osobistej niezbędnej do zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców oraz personelu Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce i Domu Pomocy dla Kombatantów w Biłgoraju. Realizacja projektu ma na celu zapobieganie rozprzestrzenienia się pandemii i ochronę życia oraz zdrowia osób zagrożonych, a także podniesienie jakości świadczonych usług – mówi starosta Andrzej Szarlip.

Wydatki zostaną poniesione wyłącznie w związku z pandemią Covid-19. Środki ochrony osobistej mają trafić do domów pomocy społecznej do 21 maja br.