...
Loga Fundusze Europejskie

Połowa kadencji minęła

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 6 grudnia, 2012
droga_ksiezpol_-_obsza-m
 
Drogi, szkoły, szpital i opieka społeczna – minęła pierwsza połowa obecnej kadencji Zarządu i Rady Powiatu w Biłgoraju. To był pracowity czas. Przedstawiamy co zostało zrobione w tym czasie przez samorząd. W ciągu tych dwóch lat ze źródeł zewnętrznych na zadania powiatowe samorząd Powiatu Biłgorajskiego pozyskał kwotę 41 mln zł, w tym: z budżetu państwa 20 mln zł, ze środków unijnych 7,5 mln zł, z innych źródeł prawie 13 mln zł. Wszystkie te środki wpłynęły na rozwój służby zdrowia, oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej i na poprawę infrastruktury samorządowej. Dodatkowo na aktywizację rynku pracy wydatkowano około 15 mln zł.

 

Drogi
Samorząd Powiatu Biłgorajskiego w latach 2011-2012 przebudował 39 km dróg (nowe dywaniki asfaltowe), dokonał przebudowy i remontów 49 szt. przepustów pod drogami, wyremontował i  przeprowadził prace zabezpieczające na 11 mostach, ustawił 650 mb barier energochłonnych, na odcinku ok. 30 km pogłębił rowy przydrożne oraz przeprowadził wycinkę zakrzaczeń na długości ok. 25 km. Wszystko to na łączną kwotę 17,7 mln zł. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 10,4 mln zł (2,6 mln zł z budżetu państwa, 2,4 mln zł to środki unijne, 5,4 mln zł z innych źródeł, głównie od gmin).
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ciągu dwóch ostatnich lat należą:
– zakończenie przebudowy 3,9 km drogi powiatowej Nr 2943 Księżpol- Obsza etap II za 3 mln zł (łączna wartość drogi 5,4 mln zł);
– remont 7,3 km drogi powiatowej Zagumnie – Biłgoraj – Majdan Nowy za ok. 2,5 mln zł;
– remont 9,7 km drogi powiatowej Korytków Duży – Ujście za ok. 3,4 mln zł.
 
Oświata
Ponad 2,6 mln zł kosztowały inwestycje w bazę oświatową szkół podległych samorządowi Powiatu Biłgorajskiego. Wśród najważniejszych zrealizowanych zadań znalazły się: modernizacja instalacji wody basenowej (539 tys. zł); zmiana konstrukcji dachu na budynkach CKP w RCEZ (484 tys. zł); zmiana pokrycia dachu na budynku szkoły w RCEZ (340 tys. zł), wymiana centralnego ogrzewania w ZSZiO (100 tys. zł). Poprawione zostały warunki lokalowe Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego – po przeniesieniu z Teodorówki do pomieszczeń szkoły medycznej w Biłgoraju.
Szkoły dla samorządu powiatowego są zdecydowanie powodem do dumy. I nie chodzi tu o bazę lokalowa, ale o osiągnięcia edukacyjne. Przykładami niech będą: bardzo dobre wyniki Powiatowego Gimnazjum z egzaminu gimnazjalnego (w 2012 roku 5 miejsce na 467 gimnazjów w województwie), 1 miejsce technikum budowlanego w województwie w zakresie zdawalności matury, miejsce szkół naszego powiatu w pierwszej dziesiątce w województwie w zakresie zdawalności matury. Na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów pozyskano w ubiegłych dwu latach środki zewnętrzne w kwocie 3,3 mln zł. To wsparcie otrzymał obszar kształcenia ogólnego i zawodowego.
 
Pomoc społeczna, zdrowie i strażacy
W 2011 roku Powiat przejął po zlikwidowanym SP ZOZ-ie ponad 59 mln zł i spłacił prawie 54 mln zł, (na ten cel pozyskał dodatkowo 16 mln zł z budżetu państwa). Przerwany został mechanizm zadłużania się szpitala, który trwał nieprzerwanie od 2000 roku.
Na kompleksową termomodernizację obiektów wraz z modernizacją kotłowni w DPS Teodorówka wydatkowano kwotę 1,6 mln zł (w tym ze środków unijnych pozyskano 1,1 mln zł).
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP kosztował 847 tys. zł ( z tego 544 tys. to środki unijne, a 303 tys. zł to środki budżetu państwa).
Zakończyła się też przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 94. Od połowy października znajduje się tam Starostwo Powiatowe w Biłgoraju – wszystkie wydziały – oprócz wydziału geodezji, który zlokalizowany jest w dotychczasowej siedzibie przy ul. Kościuszki 87.