...
Loga Fundusze Europejskie

Posłuchaj nas w radiu

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 25 czerwca, 2015

logoW każdy ostatni wtorek miesiąca (30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 29 września, 27 października) w Katolickim Radiu Zamość można posłuchać audycji przygotowanych i opracowanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Rozpoczęcie audycji o godz. 12:15. Każda będzie trwać około 15 min.

Zakres poruszanych tematów:

  1. „Zrównoważony rozwój” – współdziałanie ochrony środowiska, gospodarki i potrzeb społecznych w zakresie kształtowania właściwych proporcji przy korzystaniu ze środowiska.
  • Edukacja ekologiczna jako instrument służący kształtowaniu właściwych postaw społeczeństwa przy korzystaniu ze środowiska.
  • Kierunki działań w zakresie korzystania z zasobów środowiskowych, gospodarki odpadami (szczególnie azbestowymi) na terenie powiatu biłgorajskiego
  1. Powiat Biłgorajski jako ciekawy przykład różnorodności form przyrody i kultury na małym obszarze.
  • Formy ochrony przyrody na terenie Powiatu Biłgorajskiego – parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody.
  • Gatunki roślin i zwierząt szczególnie związane z naszym regionem.
  1. Lasy Powiatu Biłgorajskiego – powierzchnia, struktura własności, siedliska, skład gatunkowy.
  • Zasady gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa prowadzonej przez powiat biłgorajski (służba, obwody leśne, legalizacja, zalesienia, Uproszczone Plany Urządzeniowe Lasów).
  • Zagrożenia – pożary, szkodniki, samowolne wyręby i kradzieże kolidujące z zasadami gospodarki leśnej.

Materiały opracowują pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.