...
Loga Fundusze Europejskie

Powiat biłgorajski bez przemocy!

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 22 grudnia, 2016
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju realizuje projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zadanie publiczne pod tytułem: Powiat biłgorajski bez przemocy!

Priorytet to dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Poprawa warunków mieszkaniowych w hostelu i doposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przyczyni się do tego, że osoby pokrzywdzone w nowym miejscu będą miały zabezpieczone wszystkie potrzeby,będą mogły swobodnie funkcjonować i gospodarować oraz aktywnie poszukiwać wyjścia z kryzysu.

W ramach projektu nastąpiły zakładane rezultaty:
  1. poprawa dostępności usług kierowanych do osób doznających przemocy w powiecie biłgorajskim,
  2. poprawa warunków zamieszkania w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju,
  3. wzrost jakości usług świadczonych na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie w powiecie biłgorajskim,
  4. poszerzenie oferty pomocowej kierowanej do osób pokrzywdzonych przemocą.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowaniu wkładu własnego wspólnie z Powiatem Biłgorajskim.