...
Loga Fundusze Europejskie

Powiat Biłgorajski przystąpił do Euroregionu Roztocze

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 21 maja, 2020

      20 maja Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył w założycielskim zebraniu Euroregionu Roztocze w Tomaszowie Lubelskim. Celem podjętej inicjatywy jest  rozwój potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego terenów pogranicza polsko-uraińskiego.  

      20 maja Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip uczestniczył w założycielskim zebraniu Euroregionu Roztocze w Tomaszowie Lubelskim. Celem podjętej inicjatywy jest  rozwój potencjału gospodarczego, kulturowego i turystycznego terenów pogranicza polsko-uraińskiego. 

     Podczas zebrania założycielskiego, w wyniku głosowania wyłoniono zarząd stowarzyszenia, którego Wiceprezesem został Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajski.
– Głęboko wierzę, że inicjatywa do której dołączyliśmy będzie skutkowała jeszcze bardziej dynamiczną współpracą nie tylko z powiatami ościennymi, ale również ze wszystkimi samorządami na terenie Lubelszczyzny  – komentował spotkanie Starosta  Szarlip.

       Wśród założycieli Stowarzyszenia znalazło się 32 przedstawicieli samorządów z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jego podstawowym celem jest wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu Roztocza. Euroregion stanowi narzędzie, które daje możliwość dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność obszaru Roztocza: infrastruktury turystycznej, przedsiębiorczości, rolnictwa, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska. W planach znajduje się także modernizacja przejść granicznych.

W ramach Euroregionu i współpracy można będzie realizować także projekty infrastrukturalne – informuje wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa. – Mowa tutaj o drogach, o oznakowaniach tras, o szlakach rowerowych, które są do wytyczenia i przebudowania. Bardzo wiele przed nami. Infrastruktura drogowa i turystyczna na tym terenie pozostawiają wiele do życzenia. Przez wiele lat nie inwestowano tutaj tyle pieniędzy, ile byśmy wszyscy sobie życzyli. Myślę, że przywrócimy blask Roztoczu tak, że będziemy z niego dumni nie tylko w regionie i w Polsce, ale także w całej Europie – podsumowuje wicemarszałek Mulawa.

       Obecnie trwają prace nad powołaniem takiego stowarzyszenia po stronie ukraińskiej. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz opinii wojewodów: lubelskiego i podkarpackiego, zostanie utworzony związek transgraniczny o jeszcze szerszym spektrum działania.

      Rozwój Roztocza wpisuje się w podjęte działania nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 oraz prace nad programami unijnymi w obszarze rozwoju obszarów wiejskich i transgranicznych.

Fot. UM Tomaszów Lub.

{gallery}euroregion/{/gallery}