...
Loga Fundusze Europejskie

Powiat Biłgorajski w czołówce rankingu wykorzystania środków UE

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 17 grudnia, 2013

powiat bilgorajskimPismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking oceniający wykorzystanie środków funduszy Unii Europejskiej m. in. przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. W 2012 roku, wśród wydatków samorządowych znalazło się ok. 13,5 mld zł dotacji z UE. Większość środków przypadło miastom na prawach powiatu oraz gminom, 8% tej kwoty to środki dla powiatów – Powiat Biłgorajski jest w czołówce pozyskania funduszy europejskich.

Strumień dotacji europejskich zaczyna powoli wysychać, spadek ten zdecydowanie najszybciej następuje w powiatach, wpływa na to przede wszystkim wyczerpywanie funduszy przeznaczonych dla powiatów na lata 2007 – 2013 i trudności budżetowe niektórych samorządów. Mimo zewnętrznych przeszkód, w pozyskiwaniu środków z UE bardzo dobrze radzi sobie Powiat Biłgorajski, który w rankingu „Wspólnoty” jest na wysokim miejscu.

-Wiemy, jak ważne są dla rozwoju Ziemi Biłgorajskiej fundusze europejskiej, podejmujemy więc działania, by aplikować o wsparcie zewnętrzne przy wszystkich realizowanych zadaniach. W tym roku na przykład, pozyskaliśmy dofinansowanie ze wszystkich źródeł dostępnych dla samorządu powiatowego – zaznacza Marian Tokarski. Jak wynika z przedstawionego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zestawienia, Powiat Biłgorajski awansował ze 171 miejsca, które zajmował w latach 2004 – 2009 na 13 miejsce w latach 2009 – 2012. Prezentowane zestawienie obejmuje dane odnoszące się do wydatków samorządów poniesionych w latach 2009 – 2012, a ranking pokazuje środki pozyskane z budżetu UE na lata 2007 – 2013 na tzw. wydatki majątkowe.

-Taki wynik cieszy, zwłaszcza, że dane zostały przygotowane przez niezależnych ekspertów, ciężko więc zarzucić im jakąś stronniczość. Bez wątpienia fundusze unijne zmieniają oblicze naszej Małej Ojczyzny, już dziś przygotowujemy się do nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020, by wykorzystać maksymalnie zewnętrzne źródła finansowania – dodaje Starosta Biłgorajski.

Bardzo wysoko uplasował się nasz Powiat także w Rankingu Powiatów od 60 tyś. do 120 tyś. mieszkańców prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, na dzień 17 grudnia 2013 roku byliśmy na 12 miejscu. ZPP ocenia m. in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania JST, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz edukacji, kultury i sportu czy wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej.