...
Loga Fundusze Europejskie

Powiat biłgorajski z wyróżnieniem „Europejski Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 28 października, 2022

28 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbyła się uroczysta gala „Europejski Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich”. Podczas wydarzenia, starosta biłgorajski, Andrzej Szarlip odebrał wyróżnienie w kategorii Zdrowie i Polityka Senioralna. Wyróżniony został realizowany przez powiat biłgorajski projekt pn. „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski”.

ambasador funduszy ue 1
Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” jest realizowany w oparciu o nawiązane partnerstwo powiatu biłgorajskiego, będącego liderem projektu, a gminą Tereszpol będącą partnerem projektu. Realizacja projektu została zaplanowana jest na okres od 1 kwietnia 2021 do 30 czerwca 2023 r.

Wartość projektu to ponad 1,7 mln zł, w tym około 274 tys. zł stanowi wkład własny niefinansowy, a uzyskane dofinansowanie wynosi niespełna 1,5 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

ambasador funduszy ue 2
Projektowe działania skierowane są do 44 osób, w tym do minimum 40 osób po 60 roku życia, niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek w terenu miasta Biłgoraj i gminy Tereszpol. Osoby te biorą udział w zajęciach prowadzonych w dwóch Klubach Seniora: w Biłgoraju w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów i w remizie OSP w Szozdach.

Na potrzeby działalności tych klubów obiekty te zostały zaadoptowane poprzez wykonanie robót budowlanych. Zatrudniono wykwalifikowaną kadrę, która prowadzi zajęcia edukacyjne i szkolenia aktywizujące osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

ambasador funduszy ue 3
Efektem prowadzenia zajęć kulturalnych i sportowych takich jak zajęcia kulinarne, komputerowe, artystyczne i gimnastyczne będzie ograniczenie barier wynikających z wykluczenia społecznego spowodowanego podeszłym wieku, niepełnosprawnością i niesamodzielnością.