...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowa inauguracja roku szkolnego i Narodowe Czytanie

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 9 września, 2019

powiatowa inauguracja roku szkolnegoStarostwo Powiatowe w Biłgoraju i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących byli organizatorami powiatowej inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Dziś, w hali ZSZiO zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje poszczególnych szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście. Wśród gości znalazł się wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski oraz przedsiębiorcy współpracujący ze szkołami powiatowymi. Wydarzenie połączone było z 8. edycją Narodowego Czytania.

Zebranych powitał dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Adam Balicki. Następnie głos zabrał Starosta Biłgorajski. Andrzej Szarlip przedstawił wyniki tegorocznej rekrutacji oraz wydatki jakie od początku 2018 roku do chwili obecnej przeznaczone zostały na inwestycje w oświatę. Z danych wynika, że jest to kwota ponad 12,6 mln zł.

Starosta wymienił także najważniejsze inwestycje. -Jednym z dużych zadań jest realizacja wieloletniego zadania obejmującego termomodernizację budynków oświatowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego. Wydatkowano na to kwotę 9,5 mln zł. Za te środki dokonano termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Wydatki na to zadanie będą kontynuowane, a ich szacunkowa wartość w latach 2016 – 2020 wyniesie ponad 22,5 mln zł. Natomiast na realizację projektu obejmującego modernizację warsztatów szkolnych realizowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego wydatkowano środki w kwocie 1,68 mln zł. W ramach tej kwoty dokonano modernizacji warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz warsztatów Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, w tym roku jesteśmy w trakcie realizacji modernizacji warsztatów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Wartość całości zadania to  ponad 3,6 mln zł – mówił Starosta.

Życzenia uczniom i nauczycielom z okazji inauguracji nowego roku szkolnego złożył także wiceminister Marcin Romanowski.

Dopełnieniem uroczystości było wspólne czytanie noweli Bolesława Prusa pt. „Katarynka”. Jej fragmenty odczytali Starosta Biłgorajski, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, członkowie Zarządu Powiatu Beata Strzałka i Tomasz Rogala, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna, dyrektor ZSZiO Adam Balicki oraz przedstawiciele dzieci i młodzieży. -Wierzę, że to wspólne pochylenie się nad największymi dziełami naszej literatury będzie dobrym przykładem dla młodych ludzi – podsumował Andrzej Szarlip.