...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowy Dzień Twórcy Kultury

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 28 października, 2016

kultura7Kilkudziesięciu twórców kultury z powiatu biłgorajskiego uhonorowanych zostało statuetką Powiatowy Twórca Kultury 2016. W tym roku już po raz 10 władze Powiatu Biłgorajskiego zaprosiły lokalnych działaczy kultury, aby podziękować im za działalność. Spotkanie odbyło się w czwartek, 27 października, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

Gratulowali oraz statuetki, dyplomy i kwiaty wręczali Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, Jarosław Piskorski Wicestarosta, Ewa Maciocha Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu w Biłgoraju oraz Jan Koman Kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie.

Starosta dziękował twórcom kultury za kultywowanie tradycji naszych ojców:

– Wasza działalność wynika z potrzeby serca. Pokazujecie naszą historię, kulturę, ubogacacie nasze uroczystości religijne, patriotyczne czy inne spotkania. Dziękuję wam za to zaangażowanie i poświecenie. Naszą lokalną kulturę prezentujecie nie tylko u nas, ale też w naszym województwie, kraju i na świecie. Jesteście naszymi ambasadorami – zaznaczył Marian Tokarski.

Przedstawiamy osoby wyróżnione:

GMINA ALEKSANDRÓW

Anna Torba – członkini KGW w Aleksandrowie Pierwszym, animator kultury. Pani Anna jest osobą bardzo zaangażowaną we wszystkie wydarzenia kulturalne realizowane na terenie gminy Aleksandrów. Zdolności organizatorskie, zmysł estetyczny oraz prawdziwa, niekłamana pasja stawia ją w gronie liderów działaczy kultury. Dzięki takim osobom społeczność Aleksandrowa Pierwszego wyróżnia się aktywnością, co widać w licznej reprezentacji mieszkańców tego sołectwa w każdym wydarzeniu kulturalnym.

Renata Miarowska – mieszkanka i członkini KGW w Aleksandrowie Czwartym, animator kultury. Wspaniała organizatorka, całym sercem zaangażowana w działalność społeczną na rzecz lokalnej społeczności. Pracuje społecznie i do tej pracy potrafi zaangażować innych. Jest osobą odpowiedzialną, słowną, a jednocześnie bardzo kreatywną. Wiele wydarzeń kulturalnych było wzbogacone jej pomysłami. Pani Renata była inicjatorką i organizatorką wyjazdu Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy” na spotkanie wielkanocne pt. „Tradycje ludowe Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy w Polsce”, które odbyło się w Zamościu. Z zamiłowaniem kultywuje tradycje kulinarne naszego regionu, co miało wyraz wielokrotnie podczas wyjazdów, których celem było między innymi promowanie tradycyjnej „kuchni” powiatu biłgorajskiego.

kultura10 

GMINA BIŁGORAJ

Celina Skromak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju, za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz organizację licznych imprez o charakterze lokalnym, promujących historię i kulturę regionu.

Krystyna Różańska – sołtys Okrągłego i założycielka zespołu śpiewaczego „Sąsiadeczki”, który we wspólnej pasji śpiewania i społecznej działalności połączył mieszkanki dwóch sąsiednich miejscowości Korczowa i Okrągłego. Zespół założony i kierowany przez panią Krystynę, ubrany w stylizowane stroje sitarskie, działa już 14 lat, ubarwiając śpiewem uroczystości lokalne i gminne oraz reprezentując swoje miejscowości na zewnątrz. Oprócz śpiewu ludowego panie zajęły się również teatrem obrzędowym z powodzeniem reprezentując Gminę Biłgoraj na Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Zespół jest organizatorem wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej, a pani Krystyna jest najbardziej zaangażowaną osobą w organizowanym od 12 lat, Turnieju Wsi w Okrągłym. W tym roku zespół „Sąsiadeczki” włączył się również bardzo aktywnie w przyjęcie pielgrzymów i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Ponadto pani Krystyna od lat udziela się w chórze kościelnym Cantate Deo parafii Św. Marii Magdaleny. Swoim uśmiechem i optymizmem zjednuje sobie ludzi, a jej zaangażowanie w działalność społeczno -kulturalną udziela się innym mieszkańcom.

Maria Raduj, Dereźnia Solska – wieloletnia pani sołtys, obecnie Radna Gminy Biłgoraj. Zaangażowana w życie społeczno – kulturalne swojej miejscowości i Gminy Biłgoraj. Jest założycielką i kierownikiem zespołu śpiewaczego „Zorza” w Dereźni, który działa od 2006 roku. Dzięki jej staraniom zespół został doposażony w stroje sitarskie. „Zorza” angażuje się w oprawę mszy świętych w kaplicy w Dereźni, a swoją miejscowość z dumą reprezentuje na uroczystościach gminnych i powiatowych. Z inicjatywy pani Marii zespół był organizatorem potańcówek karnawałowych, Festiwalu Piosenki Miłosnej dla gminnych zespołów śpiewaczych, Spotkania Sąsiedzkiego zespołów śpiewaczych i mieszkańców Dereźni, a w tym roku zaangażował się w organizację dożynek gminno – parafialnych w Dereźni. Kultywując piękne tradycje dożynkowe zespół „Zorza” zdobył w tym roku I nagrodę w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz reprezentował gminę na dożynkach powiatowych w Biłgoraju. Zaangażowanie pani Marii oraz chęć wspierania dobrych inicjatyw sprawiło, że zespół „Zorza” bardzo aktywnie i z wielką gościnnością włączył się w przyjęcie w Biłgoraju pielgrzymów z Litwy i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.

Krystyna Kufera z Biłgoraja – z potrzeby serca śpiewa i pisze wiersze oraz teksty piosenek dla Biłgorajskiej Kapeli Podwórkowej „Wygibusy”, w której występuje już od kilku lat. Od 5 lat nieodpłatnie śpiewa też w Kapeli Ludowej „Krążałka”. Życzliwa, zawsze pogodna i uśmiechnięta jest dobrym duchem kapeli i zjednuje jej kolejnych fanów. Kapele te uświetniają uroczystości gminne i miejskie. Na zaproszenie innych organizatorów występują gościnnie w całej Polsce oraz biorą udział w konkursach i przeglądach, gdzie reprezentując Ziemię Biłgorajską osiągają kolejne sukcesy, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Kapela Ludowa „Krążałka” promuje w Polsce i poza jej granicami Ziemię Biłgorajską poprzez wykonywanie ludowego repertuaru z okolic Biłgoraja oraz występowanie w strojach biłgorajsko – tarnogrodzkich.

kultura6

MIASTO BIŁGORAJ

Zespół Tańca Ludowego „Tanew” – za promocję folkloru oraz kultywowanie polskich tradycji narodowych i regionalnych. Od ponad 30 lat zespół prezentuje swój dorobek w kraju i za granicą. Posiada bogaty repertuar taneczny i wokalny. W 2015 r. zespół reprezentował Polskę i Biłgoraj na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcym w Bułgarii, Festiwalu Amerykańsko – Polonijnym w Stanach Zjednoczonych oraz brał udział w nagraniu teledysku w ramach promocji regionu na Światowe Dni Młodzieży. W 2016 roku promował naszą kulturę regionalną i narodową na Zjeździe Polonii Francuskiej w Osny pod Paryżem. Zespół prowadzi pani Ewa Chuchro.

Małgorzata Małek – bibliotekarka, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju, Filia Nr 3 w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 13. Pani Małgorzata z zawodem bibliotekarza związana jest od 31 lat. W pracy na pierwszym miejscu stawia zawsze książkę, która jest podstawą do organizowania: lekcji bibliotecznych, pogadanek, konkursów, spotkań literackich. Od lat współpracuje z kołem literackim biłgorajskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Taka współpraca ma odzwierciedlenie w promocji ważnych rocznic literackich: Rok św. Jana Pawła II, Rok Sienkiewicza czy też udział w Narodowym Czytaniu.

Współuczestniczy przy organizacji spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Promowała cykl spotkań autorskich w ramach projektu „Trzy Kwadranse w Bibliotece”. Aktywnie uczestniczy w charytatywnej akcji o zasięgu powiatowym Biblioteki Dzieciom. Promuje działalność biblioteki poprzez udział w Nocy Bibliotek, biłgorajskiej Nocy Kultury, Tygodniu Bibliotek, Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz w konkursie czytelniczym: Radość czytania i konkursie cyklicznym: Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość, Tydzień Zakazanych Książek.

Pani Małgorzata preferuje pracę „u podstaw”, bezpośrednio z czytelnikiem: rozmawiając na temat książek z różnych dziedzin wiedzy oraz promując możliwość z korzystania z nagranych książek w systemie książki cyfrowej dla niewidomych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca w Warszawie, które znajdują się w zasobach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju.

Wanda Buczek – bibliotekarka, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13. Pani Wanda pracę w bibliotece rozpoczęła w 2002 roku. Początkowo pracowała w czytelni. Odpowiedzialna była za przysposobienie czytelnicze uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych miasta Biłgoraj. Prowadzone przysposobienie czytelnicze oraz lekcje biblioteczne tematycznie nawiązywały do ważnych wydarzeń z historii książki i piśmiennictwa, świata literatury i kultury. Prowadziła dokumentację informacji związanych z regionem biłgorajskim, na bazie czasopism, książek, folderów, wydawnictw okolicznościowych. Od kilku lat pracuje jako instruktor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. Pod opieką merytoryczną ma 32 biblioteki w powiecie biłgorajskim. Współpracuje nie tylko z bibliotekarzami, ale także z: Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Biblioteką Narodową w Warszawie oraz bibliotekami szkolnymi, samorządami, organizacjami, stowarzyszeniami z powiatu biłgorajskiego. Współuczestnicy w wielu projektach na rzecz bibliotek: w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, Infrastruktura Bibliotek, Komputery dla bibliotek, Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca w Warszawie.

Koordynuje akcje o zasięgu powiatowym: Biblioteki – Dzieciom, Malowane Poezją, Radość Czytania, Pielęgnując Przeszłość Tworzymy Przyszłość, Oblicza mojej miejscowości. Z jej inicjatywy zgłaszane są propozycje do nagród dla wyróżniających się bibliotekarzy w pracy z dziećmi i młodzieżą im. Anny Platto. Prowadzi kronikę bibliotek powiatu biłgorajskiego, dokumentującą ważne wydarzenia.

 kultura12

GMINA BISZCZA

Urszula i Jan Bartosiewiczowie z BukowinyWłaściciele Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Kary mustang” w Bukowinie. Współinicjatorzy spotkań granicznych, które odbywają się na terenie ich gospodarstwa. Uczestniczą aktywnie w imprezach gminnych, biorą czynny udział w życiu kulturalnym, chętnie organizują spotkania na temat kultywowania tradycji ludowych.

Krzysztof Łokaj z Biszczy – założyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Biszczy. Dowódca szwadronu im. 3 Pułku Ułanów Śląskich. Wspólnie z członkami stowarzyszenia reaktywował szwadron ułanów i pozyskał środki na renowację mundurów. Uczestniczy w życiu kulturalnym gminy włączając się w organizację święta 3 Maja, Dnia Niepodległości, Dnia Miodu i Pieroga, dożynek. Jak mówi „głównym celem stowarzyszenia jest skupianie mieszkańców, promowanie regionalnych walorów i uczestniczenie w życiu gminy”.

Jadwiga Siekpracownik GOK w Biszczy, prowadzi świetlicę Środowiskową „Iskierka” w Biszczy. W swojej długoletniej pracy podejmuje nowatorskie inicjatywy z zakresu animacji kulturalnej mieszkańców gminy Biszcza.

Józefa Tryka – śpiewa w Zespole Rutyna. Wspiera wiele przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie gminy Biszcza.

 kultura13

GMINA FRAMPOL

Halina Iwańczyk z Korytkowa Małego – aktywnie spędza wolny czas angażując się w życie kulturalne swojej miejscowości i gminy. Od 2006 roku jest członkinią KGW oraz działającego przy nim zespołu śpiewaczego „Żurawina”. Od trzech lat pełni funkcję kierownika. Dzięki jej zaangażowaniu zespół aktywnie uczestniczy w różnych uroczystościach środowiskowych, gminnych i powiatowych. Koło zajęło VIII miejsce w plebiscycie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2016 Województwa Lubelskiego. Działalność w zespole to hobby pani Haliny. Mieszkańcy Korytkowa Małego docenili jej pracę i zaangażowanie i w styczniu 2015 roku wybrali ją na sołtysa wsi, a w 2014 r. na radną parafialną. Na co dzień pracuje, jest matką trójki dzieci i wraz z mężem prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne. Jest kobietą uczciwą, pracowitą z poczuciem humoru oraz otwartą na nowe wyzwania.

Anna Oleszczak – absolwentka kulturoznawstwa UMCS, instruktor rekreacji ruchowej – specjalność: taniec. Tancerka Grupy Folklorystycznej „Pokolenia” i Klubu Tańca Towarzyskiego JUMP Janów Lubelski. Z Gminą Frampol i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury związana od września 2013 roku. We Frampolu jako instruktor tańca pracuje z dziećmi i młodzieżą, którym stara się przekazać jak najwięcej ze swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Cztery grupy działające przy ośrodku kultury uczestniczą w imprezach i koncertach na terenie gminy, biorą udział w warsztatach tańca z innymi instruktorami oraz uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i tanecznych na terenie powiatu. Reprezentują także miasto na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach – przeglądach tanecznych. Tworzą nową, małą społeczność zarażoną tą samą pasją – tańcem. Pani Anna mieszka w Biłgoraju.

 kultura5

GMINA GORAJ

Marta Miszczak – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności oraz organizację licznych imprez o charakterze lokalnym promujących historię i kulturę regionu.

Stowarzyszenie Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna” – stowarzyszenie powstało w 2007 r. Panie aktywnie działają nie tylko na polu lokalnym, ale również regionalnym i krajowym. Są zawsze uśmiechnięte, pracowite i uczestniczą w wielu działaniach kulturalnych. Działają na rzecz aktywizacji społecznej i integracji mieszkańców. Pielęgnują tradycje regionalne, i dziedzictwo narodowe, biorą udział w imprezach okolicznościowych takich jak: Gorajskie Kolędowanie, Festiwal Muzyki Ludowej im. Anny Malec, Święto Cebuli w Goraju, Festiwal Maryjny w Górecku Kościelnym. Występują na różnego rodzaju eventach, przeglądach, spotkaniach Forum Kobiet Aktywnych. Na swoim koncie mają też liczne sukcesy. Ostatni z nich to II miejsce na II Powiatowym Festiwalu Muzyki Ludowej w Biłgoraju. Stowarzyszenie promuje również produkty lokalne w całym kraju. W 2011 roku panie zatwierdziły zupę cebulową jako lubelski produkt regionalny. Zupa stała się wspaniałą wizytówką regionu i wciąż jest doceniana przez różnych krytyków kulinarnych. W tym roku w Bełżcu panie ze stowarzyszenia zdobyły I miejsce w Konkursie kulinarnym „Na Kresowym Szlaku Smaku”. Warto też nadmienić, że zajęły I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Lublinie. W skrócie mówiąc to babeczki: i do tańca i do różańca.

Monika Misa

Monika Misa to dobry duch i przyjaciel Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju. Dziewczyna, która całkowicie wolontarystycznie uczestniczy i pomaga w organizacji wydarzeń kulturalnych gminy. Od dwóch lat społecznie pełni rolę koordynatora projektów (Programów FIO Lubelskie oraz w tym roku Programu z Działaj Lokalnie IX), których celem jest praca nad wydaniem kalendarza stylizowanego na obrazy wielkich mistrzów malarstwa oraz kadry z filmów. Od 5 lat fotografuje, pozuje do zdjęć oraz pracuje nad stylizacją modeli w kalendarzu. Od 5 lat również jest współorganizatorem Gry Ulicznej, Nocy Świętojańskiej, Gorajskiego Kolędowania. Przez ostatnie lata była również aktywnym uczestnikiem projektów z Programu „Młodzież w działaniu” czy też „Działaj Lokalnie” realizowanych przez Nieformalną Grupę „Cebularze” z Goraja m.in.: współorganizowała Bieg Cebularza, pracowała nad kalendarzami stylizowanymi, nad grą planszową, nad konkursami wiedzy dla młodzieży, itp.

kultura14

GMINA OBSZA

 Józefa Zwolak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Olchowczanki” z Olchowca. Od lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojej miejscowości i gminy. Bierze udział w większości gminnych uroczystości, a część z nich także współorganizuje promując miejscowy folklor i tradycje związane z życiem codziennym, religią oraz polskością. Zawsze chętna do działania daje przykład aktywności społecznej.

 Tadeusz Kubów – Muzyk, multiinstrumentalista. Prowadzi ognisko muzyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Obszy oraz scholę „Aniołki” działającą przy parafii w Obszy. Uczy śpiewu, gry na instrumentach, a także akompaniuje podczas licznych występów prowadzonych przez siebie grup, które uświetniają lokalne uroczystości oraz reprezentują gminę na konkursach i festiwalach.

GMINA JÓZEFÓW

Janina Lal – długoletnia przewodnicząca Klubu Seniora działającego przy MOK w Józefowie, a zarazem solistka zespołu „Czeremszyna” działającego przy Klubie Seniora, która z oddaniem i zaangażowaniem funkcję tę pełni od 18 lat.

Krystyna Świstek – emerytowana bibliotekarka, która zajmuje się rękodziełem artystycznym. Swoją pasję realizowała nie tylko w pracy zawodowej, ale także poza nią i trwa to do chwili obecnej. Jej domeną są kwiaty z papieru i pisanki. Tworzy też różne kompozycje dekoratorskie. Współpracuje z MOK w Józefowie i Caritas przy parafii NPNM w Józefowie.

 kultura3

GMINA KSIEŻPOL

Wanda Kuczma zam. Majdan Stary – jest wieloletnim kierownikiem Zespołu Ludowego z Majdanu Starego. Dzięki jej zaangażowaniu w kultywowanie kultury ludowej (pieśni, widowiska obrzędowe) zespół działa i ma się dobrze od wielu lat. Pani Wanda wraz z zespołem uświetnia niemalże wszystkie uroczystości i imprezy organizowane przez GOK. Jej talent, wiedza i bogaty zbiór pieśni są nie do przecenienia. Pani Wanda jest wzorem godnym do naśladowania dla młodszych działaczy dla których działalność w zakresie kultury ludowej jest ważna. Dzięki swoim cechom charakteru determinacji i otwartości scala zespół i niezmiennie utrzymuje jego wysoki poziom.

Jolanta Kida zam. Rakówka – jest kierownikiem zespołu muzycznego HARFA z Rakówki. Pani Jolanta obdarzona wspaniałym głosem, koordynuje działalność zespołu, jest jego dobrym duchem. Wraz z zespołem uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK. Wspólnie z koleżankami współpracuje również z parafią w Księżpolu. Panią Jolantę cechuje empatia, jest osobą otwartą na współpracę, niezwykle miłą i sympatyczną, jej pozytywna energia udziela się otoczeniu.

 kultura2

GMINA ŁUKOWA

Wiesława Kubów – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej za całokształt działalności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, a także za organizację licznych imprez o charakterze lokalnym promujących historię i kulturę regionu.

Henryk Kryń – kierownik Chóru Mieszanego z Chmielka. Pan Henryk jest osobą odpowiedzialną za opracowanie muzyczne utworów wykonywanych przez Chór Chmielecki i koordynację całej działalności. Pod jego kierownictwem chór bierze czynny udział we wszystkich imprezach gminnych, parafialnych i powiatowych oraz przedsięwzięciach podejmowanych przez GOK. Poziom prezentowanych pieśni, zwłaszcza bożonarodzeniowych, pasyjnych i dożynkowych świadczy o dużych zdolnościach muzycznych i talencie organizacyjnym pana Henryka.

Maria Działo – redaktor Zeszytu Osuchowskiego wydawanego przez GOK w Łukowej. Pani Maria dotarła do nielicznych już żyjących uczestników bitwy osuchowskiej rozsianych po całym naszym kraju, odwiedzając partyzantów, gromadząc wspomnienia, dokumenty i informacje bezpośrednio od nich samych lub ich rodzin. Zeszyt Osuchowski cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza podczas corocznych ogólnopolskich uroczystości rocznicowych w Osuchach. Wydawany prze GOK w Łukowej dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie lukowa.pl.

GMINA POTOK GÓRNY

 Kapela ludowa Ziomki – działająca przy GOK w Potoku Górnym. Kapela występuje na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach. Występujący w kapeli są również członkami orkiestry dętej działającej przy GOK w Potoku Górnym. Skład kapeli: Jan Gołąb – kierownik oraz Waldemar Popik, Józef Bastrzyk, Wojciech Zabłotni, Ryszard Łoś, Michał Maksimek. Kapela występuje na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach. Występujący w kapeli są również członkami orkiestry dętej działającej przy GOK w Potoku Górnym.

 kultura15

GMINA TARNOGRÓD

Danuta Wancisiewicz zam. Tarnogród – emerytowana nauczycielka szkoły podstawowej w Tarnogrodzie. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego, włącza się w organizację uroczystości patriotycznych na terenie miasta i gminy Tarnogród, recytatorka.

Józefa Pograniczna zam. Różaniec Pierwszy – kierowniczka Zespołu Śpiewaczego KGW, który powstał w 1990 roku w Różańcu Pierwszym. Zespół bierze aktywny udział w życiu społeczności lokalnej, uczestniczy w imprezach kulturalnych oraz uroczystościach. Panie wykonują stare, czasami zapomniane pieśni ludowe. Liczy 10 osób. Zespół bierze udział w imprezach organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa lubelskiego. Panie koncertowały w Krasnobrodzie, Przysusze, Pyrzycach, Radawie a w 1993 roku zdobyły I miejsce na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

 kultura16

GMINA TERESZPOL

Maria Skóra – animator kultury z terenu Gminy Tereszpol, sekretarz Urzędu Gminy. Inicjatorka i organizatorka spotkań integracyjnych z kołami gospodyń wiejskich i twórcami kultury. Aktywnie uczestniczy w różnych formach promowania twórczości ludowej. Kultywuje dożynki gminno-parafialne i powiatowe oraz chętnie włącza się w organizowanie innych imprez związanych z promowaniem tradycji regionalnych. Co roku organizuje reprezentację zespołu wieńcowego na dożynki powiatowe.

Małgorzata Lewandowska – twórca ludowy z terenu Gminy Tereszpol. Jej pasją jest rękodzieło artystyczne. Wykonuje wyroby artystyczne ze słomy (pająki), ze skóry (obrazy), stroiki świąteczne, palmy wielkanocne, a także wieńce dożynkowe. Swoją pasją dzieli się z dziećmi i rodzicami na różnych warsztatach i zajęciach prowadzonych w szkołach nie tylko na terenie gminy. Wieńce dożynkowe reprezentowała w konkursach „Dożynki szkół rolniczych” pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

kultura1

GMINA TUROBIN

Elżbieta Nawrocka – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Guzówce Kolonii. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego. Prowadzone przez nią Koło Gospodyń Wiejskich kultywuje miejscowe tradycje i zwyczaje, zarówno świeckie, jak i religijne, biorąc udział we wszystkich uroczystościach gminnych i parafialnych. Pani Elżbieta jest inicjatorką spotkań, typu andrzejki, kusaki, opłatek, Dzień Kobiet i inne. Ponadto aktywizuje lokalną społeczność do działania i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym gminy.

Koło Gospodyń Wiejskich z Rokitowa – koło funkcjonuje od kilkudziesięciu lat. Przewodniczącą jest Sabina Ogorzałek, która prowadzi także zespół śpiewaczy. Panie często same tworzą tekst piosenek i wierszy, prezentowanych podczas różnych gminnych i parafialnych uroczystości. Kultywują rodzime tradycje i zwyczaje. Zespół tworzą: Sabina Ogorzałek – przewodnicząca oraz Maria Matyjaszek, Stefania Flak, Alfreda Zdybel, Hermenegilda Oleszek, Marianna Król, Teodozja Wieleba, Krystyna Urbala, Grażyna Skiba, Lucyna Bochniak.

 

kultura8

 

kultura9

 

kultura17

 

kultura11

 

kultura18