...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 16 kwietnia, 2021

Zachęcamy do udziału w Powiatowym Konkursie Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki oraz Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. Organizatorem wydarzenia jest Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju (jednostka podległa powiatowi biłgorajskiemu) i biuro poselskie Poseł na Sejm RP Beaty Strzałki. Szczegóły w artykule poniżej.

Cele konkursu jest edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży w kontekście historyczno-kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z historii Polski i postaci Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej, upowszechnianie historii Polski istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, stworzenie możliwości powszechnego udziału młodzieży uzdolnionej i utalentowanej w dziedzinie sztuk plastycznych, konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.

Warunki uczestnictwa:
– prace plastyczne:
•    wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice: malarstwo, rysunek i grafika, techniki mieszane, plakat.
•    format prac: nie mniejszy niż A3
•    prace nie powinny być oprawione w passe partou!
•    do każdej pracy plastycznej należy dołączyć czytelnie (!) następujące informacje:
–    tytuł pracy
–    imię i nazwisko autora
–     klasa
–    nazwa szkoły lub innej placówki oświatowej
–    dokładny adres
–    imię i nazwisko nauczyciela – instruktora, pod kierunkiem którego praca została wykonana
–    numer telefonu kontaktowego
•    prace oceniane będą w czterech  kategoriach :
A – szkoły podstawowe, ośrodki kultury – klasy I- III
B – szkoły podstawowe, ośrodki kultury – klasy IV – VI
C- szkoły podstawowe, ośrodki kultury – klasy VII-VIII
D- szkoły średnie
•    dla autorów nagrodzonych prac zostaną przyznane nagrody, upominki i dyplomy

Termin nadsyłania prac: 6 maja 2021 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj z dopiskiem „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”.

Organizatorzy proszą o terminowe przekazanie prac wraz z imiennym wykazem autorów, ich kategorią wiekową, dokładnym adresem placówki oraz Klauzula zgody. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania (nie rolujemy) nie będą brane pod uwagę. Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie i jego wynikach dostępne będą na stronie: www.mdk-bilgoraj.lbl.pl oraz stronach i fanpage’ach patronów.

Podsumowanie konkursu nastąpi 16 maja 2021 roku  podczas uroczystości związanych z Biegiem Tropem Wilczym (o szczegółach poinformujemy.) W razie zwiększonych obostrzeń w  związku z pandemią Covid-19, poinformujemy o innej formie podsumowania konkursu.

Informacji o konkursie udziela: Iwona Pawlos – pod numerem telefonu 84 686 89 56.

Uwagi końcowe: Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania bez wypłacania honorariów autorskich.

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych