...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowy Lekraz Wetereynarii w Biłgoraju przestrzega

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 2 stycznia, 2020

hpai ulotka1

Objawy grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia

Przebieg i objawy kliniczne zakażeń grypy ptaków są zróżnicowane i zależą od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, towarzyszących zakażeń i stresogennych wpływów środowiska.

W zakażeniach wirusami grypy ptaków zasadniczo wyróżnia się dwie postacie choroby:

1.    Nisko zjadliwa grypa ptaków (LPAI – Low pathogenic avian influenza) – w przebiegu choroby może dojść do wzrostu zjadliwości wirusa w wyniku mutacji  i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków:

– objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów oddechowych;

– śmiertelność waha się od 3% do 15%;

– produkcja nieśna może spaść o 45%.

2.    Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI – Highly pathogenic avian influenza) – objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe;- gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup;- w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Zgłoszenie podejrzenia

Drób

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

•    zwiększona śmiertelność;

•    znaczący spadek pobierania paszy i wody;

•    objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

•    duszność;

•    sinica i wybroczyny;

•    biegunka;

•    nagły spadek nieśności.

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.