...
Loga Fundusze Europejskie

„Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju”

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 18 września, 2014

konferencja powiatowy urzad bezpieczenstwa publicznegom„Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju” – pod takim tytułem w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, odbyła się 18 września 2014 roku konferencja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju oraz ZSO w Biłgoraju.

Konferencję otworzył i przybyłych gości przywitał Marian Klecha dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Władze Powiatu podczas konferencji reprezentował Stanisław Schodziński. Wicestarosta dokonał także wprowadzenia w tematykę konferencji, mówił: -Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom lubelskiego oddziału IPN za obecność i przygotowanie oraz wygłoszenie referatów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju. Z historii musimy wyciąga ć wnioski, zbrodnie komunistyczne na narodzie Polskim nigdy nie zostały potępione i nazwane, takie konferencje jak ta dzisiejsza to odsłanianie naszej historii i piętnowanie jej złych kart oraz nauka na przyszłość.

Część merytoryczną konferencji otworzył dr Daniel Piekaruś, który przybliżył powstanie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju, jego struktury, kadry i główne kierunki działania oraz udział w jego tworzeniu członków Komunistycznej Partii Polski. O powstaniu i pierwszej kadrze Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Biłgoraju mówił z kolei Jacek Romanek.

Artur Piekarz z IPN w Lublinie przedstawił charakterystykę i działalność oddziałów partyzanckich i grup przetrwania po tzw. amnestii z 1947 roku. Z kolei Artur Borzęcki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie zaprezentował zebranym działania związane z zabezpieczeniem Referendum z 30 czerwca 1946 roku i wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Biłgoraju. Konferencję zakończyło wystąpienie Jacka Romanka o działaniach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ludowców w latach 1944 – 1949 i dyskusja.