...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju przyjmuje wnioski

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 13 października, 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju przyjmuje wnioski

1. Na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy w ramach środków:

– Funduszu Pracy;
– Programu Regionalnego „Młody przedsiębiorczy III – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia”;
– Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
– Rezerwy Ministra Programu aktywizacji osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

2. Wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków:

– Projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (VI)” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
– Projektu pn. „AKTYWNOŚĆ I PRACA VII” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działalnie 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP;
– Funduszu Pracy.

Do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w roku 2022.

Informacji w sprawie wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielają:
Anna Mazur pok. 108 (84 685 00 12);
Ewa Madycka pok. 105 (84 685 00 46).

Informacji w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielają:
Joanna Zarosa – Napora pok. 108 (685 00 13);
Beata Grabias pok. 108 (84 685 00 32).