...
Loga Fundusze Europejskie

Prace koncepcyjne nad remontem biłgorajskiego Autodromu trwają

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 20 lipca, 2021

Prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem terenu biłgorajskiego autodromu trwają. 17 osób uczestniczyło w dzisiejszym spotkaniu na ten temat, poprowadzonym przez kierownika Wydziału Geodezji Ireneusza Bulicza. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. -Chcemy, żeby ten tor miał licencję międzynarodową – powiedział starosta powiatu biłgorajskiego Andrzej Szarlip. Uczestniczący w spotkaniu przyznali, że najważniejszym aspektem przebudowy ma być Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. -Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy jest podstawą. Jest to główny cel i cała infrastruktura będzie oscylowała wokół tego– mówi Ireneusz Bulicz.

Temat spotkania koncentrował się głównie na samej koncepcji toru. Na spotkaniu ustalono, iż należy dokonać jego gruntownej przebudowy, wraz z podłożem i nowym asfaltem. Konieczne jest również oszacowanie, jaka konfiguracja toru byłaby najlepszym rozwiązaniem – istnieje bowiem prawdopodobieństwo zmiany samej trasy toru ze względu na jego aktualną budowę, która nie spełnia aktualnych wymagań bezpieczeństwa. Możliwym jest utworzenie kilku nitek trasy, które będzie można zmienić w zależności od rodzaju wyścigu.

autodrom koncepcja 1

-Zaplecze jest drugorzędne, dla nas najważniejszy jest tor który trzeba zorganizować tak, aby był przygotowany do różnego rodzaju zawodów, nie tylko kartingowych – mówi Edward Surmacz, prezes UKS Moto – Kart „Energetyk”. Oprócz trasy omówiono także inne techniczne aspekty, które koniecznie należałoby uwzględnić w projekcie, m. in. odwodnienie i nawodnienie toru czy długość oraz szerokość minimalna i maksymalna, która spełniałaby wymogi nie tylko do zawodów kartingowych. -Istnieją cztery dyscypliny sportu motorowego i ciężko będzie spełnić oczekiwania wszystkich ale trzeba podejść do tego elastycznie, aby był to obiekt o jak najszerszym zastosowaniu – dodaje Zenon Łój, prezes Automobilklubu Biłgorajskiego. -Chcemy wykonać projekt na szerszą skalę, prawdopodobnie z uwzględnieniem sportów driftowych – mówi Ireneusz Bulicz. -Drifting przyciąga wiele ludzi, jest to sport który bardzo się rozwija. Stał się modną dyscypliną i dobrze by było dostosować tor również do niego – podkreśla Aleksander Urban.

autodrom koncepcja 2

Omówiono także koncepcję rozmieszczenia elementów infrastruktury – według planu ma to być m. in. jeden budynek w którym mieścić się będą miejsca noclegowe, restauracja lub barek, sale konferencyjne i centrum szkoleniowe otwarte na różnego rodzaju imprezy oraz parking i miejsce na pole namiotowe. Omówiono także koncepcje rozmieszczenia trybun oraz instalacji oświetlenia i  barier dźwiękochłonnych. Na spotkaniu został również poruszony temat umiejscowienia i szerokości trybun oraz sprawa obecnych budynków znajdujących się na terenie autodromu – możliwym będzie ich częściowe lub całkowite wyburzenie. Do tego będzie potrzebna ocena stanu technicznego budynków, która ma się odbyć w pierwszej kolejności.

autodrom koncepcja 3

Na spotkaniu zostały ukazane wstępne pomysły projektów, m. in. Przez Jarosława Majewskiego, który przedstawił projekt zagospodarowania niewymagający zmiany kształtu toru. Chęć do pomocy wyrazili również przedstawiciele PZM Zenon Łój i Edward Surmacz. -Ze strony PZM chcielibyśmy, aby miał on swoją cegiełkę przy rewitalizacji obiektu, tak jak przy pierwotnum jego powstaniu. Chcielibyśmy współpracować przy opracowywaniu koncepcji – mówi Surmacz. -Przez długie lata mieliśmy kategoryczny zakaz udostępniania toru – twierdzi Jerzy Buczko, dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. -Dostaliśmy ścisły regulamin od prawników z Warszawy i na tych zasadach to funkcjonuje do tej pory – dodaje.

autodrom koncepcja 4

Mieszkańców ulicy Motorowej, przy której znajduje się Autodrom, reprezentował Wojciech Gleń, który jest jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Toru Sportów Motorowych „Autodrom Biłgoraj”. -Zdecydowana większość mieszkańców ulicy Motorowej popiera prace związane z rewitalizacją i remontem toru. Mamy świadomość, że inwestycja prowadzona będzie w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania stosowane w sportach motorowych. Będzie więc odpowiednie wytłumienie z zastosowaniem ekranów, będzie przygotowany parking wewnątrz obiektów oraz drogi dojazdowe. Powstanie Autodromu z prawdziwego zdarzenia, pozwoli także na rozwój gospodarczy Biłgoraja – zauważa Gleń.

autodrom koncepcja 5

Odzyskanie części terenów przez powiat biłgorajski pomoże przywrócić dawny blask i atrakcyjność tego miejsca. Historia jest bowiem bogata i sięga aż lat 70 ubiegłego wieku. W 1977 decyzją Naczelnika Miasta Biłgoraja tereny przy ul. Motorowej zostały wywłaszczone za odszkodowaniem na rzecz Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (obecnie RCEZ) w Biłgoraju na cele oświatowe. Stan prawny wywłaszczonych terenów został uregulowany w latach 2003 – 2004. W roku 2003 założono księgę wieczystą, a w 2004 roku na mocy decyzji wojewody lubelskiego tereny stały się mieniem należącym do powiatu biłgorajskiego. W roku 2009 byli właściciele wystąpili do Wojewody Lubelskiego o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z roku 1977.

autodrom koncepcja 6

Finalnie, po wielu postępowaniach i odwołaniach w 2018 roku władze powiatu zmuszone były oddać część działki, dokładnie 1,24 ha (cały teren to ponad 10 ha) w środku kompleksu, przebiegającej na szerokości 40 m przez cały autodrom. Podzieliło to teren i uniemożliwiło wykonywanie prac modernizacyjnych na obiekcie. Na początku 2019 roku Ireneusz Bulicz przedstawił możliwość skierowania do sądu wniosku o zasiedzenie utraconych przez powiat biłgorajski działek i, po uzyskaniu upoważnienia, przygotował wniosek i skierował go do sądu. Po dwóch latach Sąd Rejonowy w Biłgoraju postanowieniem z 1 grudnia 2020 roku, stwierdził, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 2 września 1990 roku prawo własności nieruchomości położonej w Biłgoraju przy ulicy Motorowej, na której częściowo zlokalizowany jest autodrom. Powyższe postanowienie jest prawomocne a na nieruchomość została założona już księga wieczysta. Ireneusz Bulicz zapewnił, że w tym tygodniu ma zostać złożony wniosek na kwotę 40 mln zł o dofinansowanie ze środków dostępnych w ramach programu Polski Ład.

W spotkaniu uczestniczyli także Łukasz Pracoń kierownik organizacyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz Jarosław Bury kierownik Inwestycji i Rozwoju.

/ES/