...
Loga Fundusze Europejskie

Program Unii Europejskiej ERASMUS PLUS w RCEZ w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 lipca, 2023

W okresie od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r. szkoła brała udział w Programie Erasmus + w ramach sektora: „Edukacja Szkolna – Partnerstwa Współpracy Szkół”. Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Dzisiaj, uczniowie tych szkół zagościli w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, by podsumować całość projektu.

Głównym celem projektu było budowanie właściwych relacji w świecie realnym i wirtualnym poprzez podnoszenie świadomości uczniów na temat występowania zjawisk przemocy i cyberprzemocy, a także opracowanie różnych strategii mających na celu zwalczanie w/w zjawisk i ich negatywnych skutków.

Miał on na celu również między innymi: motywowanie uczniów do rozwijania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i współpracy z uwzględnieniem potrzeb innych,rozwijanie umiejętności pracy w grupie,poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych,rozwijanie świadomości w zakresie kultury szkół partnerskich.

Projekt realizowany był w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.

Wraz z RCEZ w Biłgoraju do projektu przystąpiły cztery szkoły partnerskie:
1.Nevzat Karalp Anadolu Lisesi z Turcji,
2.Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri „Ferruccio Niccolini” z Wloch,
3.Collegi Pare Enric d’Ossó z Hiszpanii
4.Constantin Serban” Highschool, Alesd z Rumunii.

Dzisiaj, uczniowie tych szkół zagościli w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, by podsumować całość projektu.

Władze powiatu reprezentowała Marta Marchewka – Skurzak Kierownik Wydziału Edukacji, która w imieniu Andrzeja Szarlipa starosty biłgorajskiego podziękowała nauczycielom i uczniom za owocną współpracę.