...
Loga Fundusze Europejskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3011L Tarnawa Mała – Turobin – Sułów – Szczebrzeszyn od km 0+250 do km 2+550.

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 21 marca, 2024

Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 2 300 mb obejmuje wykonanie następujących robót: wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, przebudowę i utwardzenie zjazdów wraz z przepustami, roboty odwodnieniowe, utwardzenie poboczy, przystanki autobusowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.