...
Loga Fundusze Europejskie

Przedstawienie wstępnej koncepcji rewitalizacji Autodromu i konsultacje społeczne

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 22 grudnia, 2021

Dziś w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyła się prezentacja wstępnej wersji rewitalizacji i remontu biłgorajskiego Autodromu oraz się konsultacje z mieszkańcami Biłgoraja i przedstawicielami środowisk związanych ze sportami motorowymi. W spotkaniu uczestniczył starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, kierownik Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i pełnomocnik Zarządu ds. Autodromu Ireneusz Bulicz, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Jarosław Bury oraz kierownik Biura Organizacji i Administracji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Łukasz Pracoń, a także kierownik wydziału Komunikacji i Drogownictwa Jacek Piskorski.

konsultacje autodrom grudzien 2021 1
Obecni byli radni Radny Powiatu i Rady Miasta w osobach Tomasza Książka i Wojciecha Glenia, przedstawiciele mieszkańców ulicy motorowej i osiedli sąsiadujących z torem w Biłgoraju, przedstawiciele Automobilklubu Biłgorajskiego oraz osób związanych ze sportami motorowymi w powiecie biłgorajskim.

Zebranych przywitał starosta, który przypomniał działania podjęte przez władze powiatowe celem uregulowania sytuacji prawnej Autodromu oraz te związane z inwestycją w jego rewitalizację i modernizację. Podkreślał, że jest to spotkanie robocze na wstępną wersją zagospodarowania autodromu i jest to czas na wsłuchanie się w uwagi, podpowiedzi i zaostrzenia. -Bardzo ważny jest czynnik społeczny, czyli Państwa głos zwrócił się do zebranych Andrzej Szarlip.

konsultacje autodrom grudzien 2021 3
Film z obecnego stanu Autodromu i wstępny projekt, przedłożony przez projektanta przedstawił Ireneusz Bulicz. Zwrócił uwagę na zabezpieczenie jakie mają wyciszyć sam tor i te które mają zmniejszyć jego oddziaływanie na sąsiednie działali i najbliższy teren. Poinformował także, iż z kwestii bezpieczeństwa i dla lepszej organizacji funkcjonowania toru, ośrodek zamiejscowy WORD wraz z placem oraz ODTJ zostaną umieszczone po wschodniej stronie Autodromu.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy podnosili swe obawy co do oddziaływania toru na ich posesje i jakość życia. Podtrzymali że nie są przeciwni rewitalizacji Autodromu i przystosowania go do sportów kartingowych czy wyścigów motocykli i samochodów. Największe ich obawy budzi jednak drifting. Starosta starał się łagodzić emocje, zapewniając że zastosowane zostaną najnowsze osiągnięcia, które mają złagodzić oddziaływanie obiektu na tereny przyległe. Zapewnił, że będą stosowane rozwiązania sprawdzone i dające pożądany efekt. Mówił także o kwestii uregulowania działalności toru także w kwestii organizacyjnej.

konsultacje autodrom grudzien 2021 2
W dyskusji głos zabrali także przedstawiciele środowisk związanych ze spotami motorowymi, podkreślali że tor jest szansą rozwoju dla Biłgoraja oraz elementem podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Konsultacje, które odbyły się 22 grudnia br., nie zamykają całego procesu udziału społeczeństwa w procesie przygotowanie ostatecznej wersji projektu remontu toru. Swe uwagi mieszkańcy zgłaszać mogą osobiście, telefonicznie lub drogą pisemną. Osobą odpowiedzialną za te kwestie jest Ireneuszu Bulicz (tel. 84 688 20 51). Kontaktować można się także z członkami Zarządu Powiatu (tel. 84 688 20 00).