...
Loga Fundusze Europejskie

Relacja z XXXIX sesji IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 20 sierpnia, 2014

herb powiatu18 sierpnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki odbyła się XXXIX sesji IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Poza radnymi członkami Zarządu Powiatu uczestniczyli w niej m.in. kierownicy jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście w tym poseł na Sejm RP Piotr Szeliga i Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocności obrad. Po zapoznaniu obecnych z porządkiem obrad i przyjęciem protokołu z obrad XXXVIII sesji, przystąpienia do realizacji poszczególnych punktów.

Radni Ryszard Korniak, Ireneusz Wilczyński, Zdzisław Hułas i Michał Furlepa pytali m. in. o inwestycje i remonty drogowe, wyniki tegorocznych matur i egzaminów zawodowych oraz przyszłość Autodromu. Na zakończenie obrad Rady na wszystkie pytania odpowiadał Starosta Biłgorajki.

Następnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. mgr inż. Sławomir Zygmunt przedstawił Radzie Powiatu informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Biłgorajskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Natomiast kierownik Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Koman zaprezentował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.

Radni przyjęli także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. i uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zaprezentowana została także informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.

W sprawach różnych dyskutowano o sytuacji w Biłgorajskim szpitalu, jak poinformował poseł Piotr Szeliga i Anna Wojda przedstawicielka Związków Zawodowych, Związki Zawodowe są w sporze zbiorowym z władzami Spółki Arion. Starosta Biłgorajki zaznaczył, że na sierpniowym posiedzeniu Zarządu Powiatu sprawy te zostaną przedyskutowane z władzami Spółki i przedstawicielami Związków Zawodowych.