...
Loga Fundusze Europejskie

rowerem na wzgórze Polak

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 29 sierpnia, 2016

Szlak „Pogranicze regionów – wzgórze Polak” (znaki żółte)
Biłgoraj – Rapy Dylańskie – Cyncynopl – Ignatówka – Żelebsko – Trzęsiny – Czarnystok Ruś – Lipowiec – wzgórze Polak – Tereszpol – Bukownica – źródełka rzeki Stok – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj. Szlak ma długość około 47 kilometrów (w powiecie 43 km).

{gallery}turystyka/polak/mapa{/gallery}

Fot. mapa szlaku, mapa wysokości, L. Grabias,2016

Trasa (ślad) w formacie GPX udostępniana na licencji GNU GPL, 2016

Więcej szlaków: https://www.bilgorajski.pl/turystyka/szlaki-rozne-wykaz

Mniej więcej połowa długości nawierzchni dróg tego szlaku prowadzi leśnymi traktami lub miedzami pól roztoczańskich. Na całej długości prowadzi z kilkoma innymi szlakami rowerowymi oraz z jednym pieszym. Autorzy szlaku wyznaczyli i wyznakowali też dwa szlaki wewnętrzne, łącznikowe (znaki zielone), aby uatrakcyjnić i zwiększyć możliwości jego wykorzystania. Niewątpliwą zaletą tego szlaku jest to, że łączy on dwie krainy geograficzne Równinę Biłgorajską i Roztocze, ukazując tym samym bogactwo form roślinnych, glebowych i krajobrazowych biłgorajszczyzny. Celem autorów szlaku było ukazanie bardzo ważnego fragmentu dziejów Ziemi Biłgorajskiej i naszego narodu, jakim było powstanie styczniowe, którego jedna z bitew rozegrała się na granicy dwóch krain geograficznych. Obecnie miejsce to jest jednocześnie granicą południową Roztoczańskiego Parku Narodowego granicą dwóch powiatów: zamojskiego i biłgorajskiego i wspaniałym punktem widokowym na rozległe bory Puszczy Solskiej. W miejscu bitwy na wzgórzu Polak znajdują się dwa pomniki przypominające zwycięską bitwę oddziałów powstańczych Marcina Borelowskiego i Kajetana Cieszkowskiego z regularnymi oddziałami armii carskiej w dniu 3 września 1863 roku.
Atrakcje turystyczne i krajoznawcze: Wędrując szlakiem zobaczymy dwie kopalnie: piasku i wapienia w pobliżu Ignatówki i Żelebska. W Ignatówce w dawnym pałacyku zbudowanym w latach 30-ych XX wieku mieści się obecnie kaplica p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Obok kaplicy znajduje się majestatyczna rzeźba Matki Boskiej. Jej autorem jest rzeźbiarz Ryszard Sobaszek mieszkaniec Biłgoraja, który mieszkał w Ignatówce. Jego rzeźbę Chrystusa Frasobliwego otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Zamościu. Ważnym miejscem na trasie są Trzęsiny. Jadąc od Biłgoraja najpierw napotykamy źródlisko rzeki Gorajec, a obok kapliczkę p. w. św. Antoniego Padewskiego, gdzie w czasie II wojny światowej przechowywali się polscy Żydzi. Wieś powstała przy kamieniołomie, z którego kamień posłużył do budowy Zamościa. W wiosce drewniany kościółek p. w. św. Jana Chrzciciela oraz w dawnej leśniczówce schronisko młodzieżowe im. Bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. We wsi Czarnystok Ruś znajduje się murowana kaplica w miejscu nieistniejącej cerkwi prawosławnej. Na wzgórzu Polak dwa pomniki, w pobliżu których od kilku lat organizowana jest w rocznicę bitwy inscenizacja zmagań powstańczych oddziałów z armią carską. Co roku od 8 lat organizowany jest ogólnopolski rajd w rocznicę bitwy. W Tereszpolu znajduje się kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej, który był pierwotnie cerkwią unicką, później prawosławną. W pobliżu murowana zabytkowa plebania w okresu międzywojennego.

{gallery}turystyka/polak/zdjecia{/gallery}

Fot. L. Grabias, 2016